Geoforums strategi

Geoforums bestyrelse fremlagde ved generalforsamling 2018 et forslag til en ny strategi for foreningen. Bestyrelsen har hen over vinteren 2017-2018 arbejdet med at få kondenseret og konkretiseret, hvad Geoforums identitet skal være fremadrettet, samt hvordan vi skal arbejde hen imod de mål, der er kommet ud af processen. På den måde sætter det bagvedliggende arbejde med strategien rammerne for et arbejdsgrundlag, som foreningen vil basere sig på i de kommende år.

Strategiens form skal yderligere bearbejdes, men foreløbig kan du se strategiudspillet her.