Repræsentantskaber

Flere af Geoforums medlemmer er repræsenteret i nationale eller internationale foreninger, råd, aftagerpaneler og udvalg. Dette engagement bygger bro og bidrager til Geoforums indsigt i specifikke faglige segmenter og i forhold til den generelle udvikling, ligesom det giver udsyn til, hvad der rører sig på globalt plan.

På denne side får du et overblik over de forskellige råd, udvalg, mv., der er inden for geodata-branchen – både i Danmark, Norden og den øvrige verden – hvor Geoforum er repræsenteret.

 

Geoforums danske og internationale repræsentationer:

Organ Repræsentant for Geoforums repræsentant Virksomhed Periode
Samordningsudvalget vedrørende Infrastruktur for geografisk information Nils Bo Wille-Jørgensen SWECO 01.07.2017 – 30.06.2021
Landinspektøruddannelsens aftagerpanel Kommuner Karen Frederiksen Jammerbugt Kommune 01.05.2011 –
Landinspektøruddannelsens aftagerpanel Private virksomheder Mikkel Wendelboe Toft  Geo 01.05.2011 –
DTU aftagerpanel Mads Bjørn-Møldrup PwC 15.10.2017 –
Københavns Universitet, Science’ Aftagerpanel for Geovidenskaber og Planlægning Personligt udpeget medlem Mikkel Wendelboe Toft 01.01.2016 – 31.12.2018
Den Danske Nationalkomité for Geografi Mikkel Wendelboe Toft Geo 2018         –
GeoDanmark specifikationsforum Dataproducenter Laurids Rolighed Larsen  NIRAS 01.03.2010 –
OIO-udvalget for Stedbestemmende Referencedata (OIOUSR) Bo Overgaard Septima P/S 18.05.2010 –
Dansk Inspire Følgegruppe Private virksomheder Bo Overgaard Septima P/S 18.05.2010 –
Anvenderforum i driftsorganisationen for grunddata Sik Cambon Jensen KMD A/S 01.05.2019 – 01.05.2021
GI Nordens bestyrelse Ulla Kronborg Mazzoli Geoforum 01.09.2017 –
EUROGIs bestyrelse, ExCom, Præsident Henning Sten Hansen Aalborg Universitet 26.02.2009 –
Repræsentantskabet for ISPRS John Kamper SDFE
Repræsentantskabet for ICA Lise Schrøder Aalborg Universitet