Om Geoforum

Geoforum er det danske forum for geografisk information. Det er en bredt sammensat interessebaseret forening med medlemmer fra både offentlige og private virksomheder.

Geoforum har i dag en medlemskreds, som består af omkring 250 virksomheder og organisationer fra både den offentlige og den private sektor samt 350 personlige medlemmer.

Geoforums arrangementer og aktiviteter er båret af frivillig arbejdskraft. De frivillige er rygraden i foreningen og lægger en stor indsats i at få Geoforums mål manifesteret i konkrete aktiviteter, der bibringer alle medlemmer værdi i form af viden og netværk.

Der er næsten 90 frivillige i foreningen, der alle arbejder på at skabe gode resultater for Geoforum. Nogle af udvalgene er politiske, andre skaber arrangementerne og formidler viden og endnu andre fordyber sig i tekniske områder og sætter nye standarder for fagligheden i branchen.

I udvalgene arbejder medlemmerne på dedikerede områder og er inden for rammerne af Geoforums strategi, vision og mission med til at forme de aktiviteter og indsatser, som Geoforum skal arbejde med.

Har du lyst til at deltage i udvalgsarbejdet, så kontakt sekretariatet.

Intet Geoforum uden de frivillige.