Geo Fyn ønsker at udstille data, så der skabes optimal samfundsmæssig nytte af kommunernes data. For at realisere dette er Geo Fyns Dataportal ved at blive etableret. Målet er, at der skabes nye spændende og værdiskabende services og løsninger. “The coolest thing to do with your data will be thought of by someone else”

Af Jesper Gaardboe Jensen, Geo Fyn

Vi hører og læser om det overalt: I radioen, fagblade og aviser, at data er digitaliseringens råstof. Offentlige data rummer et stort poten­tiale med mulighed for at give borgerne bedre service og virksomhederne gode vilkår for at skabe nye innovative produkter, som kan bidrage til både økonomisk vækst og bedre konkurrenceevne.

Geo Fyn, et selskab ejet af de fynske kommuner, ønsker med sin strategi 2015-2018 at understøtte brugen af data ved at ”udstille data til borgere, uddannelsessteder, myndigheder og virksom­heder, så der skabes optimal samfundsmæssig nytte af ejerkommunernes data.” For at realisere dette er Geo Fyns Dataportal ved at blive etableret.

Platformen – fra webkort til dataportal
Et resultat af dette har været at udvide Geo Fyns eksisterende web-kort med en dataportal, så det ikke kun er muligt at udstille data som kort/på kort, men også at udstille rådata via web-services, for eksempel som GeoJSON, der foretrækkes af web- og app-­udviklere.

Geo Fyns web-kort med mulighed for at se kort og dataportalen som giver virksomheder og andre mulighed for at trække rådata ud til brug i egne løsninger. Den valgte platform er MapCentia GC2. Den giver mulighed for datalagring, -administration og udstilling af data via kort og en række services samt søgninger i en dataportal baseret på CKAN, som anvendes af en række andre Open Data initiativer i Danmark. Det gælder for eksempel Open Data Aarhus, Open Data København, Odense Dataplatform og Open Data DK.

Geo Fyn har finansieret en tæt integration mellem MapCentia GC2 og CKAN, så dobbeltarbejde undgås. Integrationen mellem GC2 og CKAN har mange fordele – metadata skal kun indtastes én gang, data skal ikke kopieres mellem systemer, og oplysninger om antal objekter og tidspunkt for seneste ajour­føring bliver automatisk ajourført. Alt sammen for at undgå en stor driftsopgave som ellers kan bremse de gode intentioner. Driften og ajourføringen må ikke blive en flaskehals.

Der er nemlig en alvor indbygget i at gå fra et web-kort til en dataportal, der udstiller for eksempel legeplads-data til en virksomhed, som ønsker at lave en oplevelses-app. Skulle dataportalen være nede eller ikke vise ajourførte data om legepladserne, kan det være forretningskritisk.

Berigede data kan løse mangel på datakultur
Netop ajourførte data kan være en udfordring. Kommunerne (og alle andre?) har i dag ikke en datakultur, hvor de ansatte har fokus på vigtigheden af at ajourføre data løbende. I stillingsopslaget for parkforvalteren, der er ansvarlig for kommunens legepladser, står der ikke ”samtidig skal du være en dataprenør, det vil sige løbende ajourføre og udstille legepladsdata til borgere og virksomheder”. Den datadrevne kommune er en stor organisatorisk og ledelsesmæssig opgave, som kommer til at tage år.

Figuren fra McKinsey Global Institute viser, at der er et kæmpe data-potentiale i det offentlige, men også at der er udfordringer med at få skabt en datakultur.

Allerede i 2011 konkluderede McKinsey Global Institute, at der er et kæmpe data-potentiale i det offentlige, men også store udfordringer med kulturen.

Geo Fyn har derfor valgt at starte med at udstille automatisk berigede data, hvor ajourføringsopgaven er sat i system, og der er afsat ressourcer til opgaven i kommunerne for eksempel indenfor BBR-området, hvor der er registeransvarlige.

Ideen er ikke at udstille rådata fra de eksisterende datakilder som GeoDanmark, Kortforsyningen og Datafordeleren, hvor der allerede er eksisterende web-services. I stedet vil der blive udstillet berigede datasæt, for eksempel GeoDanmark-bygninger tematiseret efter antal etager baseret på BBR oplys­ninger, jordstykker tematiseret efter ejerforhold baseret på ESR oplysninger samt kort og grafer, der viser udviklingen i antallet af virksomheder baseret på CVR. Til dette er der lavet en aftale med LIFA A/S om en løbende leverance af grunddata.

Ligeledes er der lavet en aftale med Viamap på berigede datasæt/oplande, som viser, hvor langt man kan komme på 3-30 minutter som gående, cyklende, bilist eller bruger af offentlig transport fra togstationer og skoler. Ved hjælp af disse kan for eksempel trafikplanlæggeren eller børne- og ungekonsulenten se, om områder er ”dårligt” betjent af offentlig transport og skoler.

Geo Fyn tror på, at de berigede datasæt vil kunne effektivisere opgaveløsningen, understøtte trafik- og byplanlægningen samt give flere evidensbaserede beslutninger i ejerkommunerne – gøre dem data­drevne.

Think big, act small, fail fast, learn rapidly
Udstillingen af Geo Fyns ejerkommuners data kan være en meget stor og uoverskuelig opgave. Skal alle datasæt udstilles? Hvad er ambitionen med hensyn til datakvalitet og -aktualitet? Hvordan får vi markedsført portalen?

Geo Fyn har med MapCentia GC2 valgt en meget skalerbar platform, som er velegnet til meget store datamængder. Der er altså de tekniske muligheder for at starte stort. Det vil dog ikke være fremgangsmåden. Geo Fyn har valgt at starte med nogle få målgrupper blandt andet trafik- og byplanlæggerne, ledelsen samt udvalgte virksomheder.

Der er en dialog i gang med flere af målgrupperne, og datasæt vil blive udstillet og trykprøvet ved at monitorere, hvor meget de enkelte datasæt bliver brugt. På den måde kan Geo Fyn danne sig et indtryk af, hvad der virker eller ikke virker og agere på baggrund af disse erfaringer.

Sideløbende vil der – inspireret af initiativerne ”Stjæl fra din nabo” i GeoMidt- og ”Data Camp” i GeoSjælland – blive afholdt en workshop med GIS/geodata-med­­­­ar­bejderne i ejerkommunerne, hvor gode ideer, programme­ringskode og database-views vil blive udvekslet. Målet er at få det implementeret på Geo Fyns Dataportal, hvor det kan deles med alle.

Open Data DK
Geo Fyn er netop blevet partner på Open Data DK, en forening der har til formål at samle og udstille datasæt fra hele Danmark på én landsdækkende portal – og vil, som datasæt bliver implementeret, dele disse på opendata.dk, hvilket er muligt, da den teknologiske løsning er den sammen – CKAN.

Af partnerskabsaftalen fremgår det, at Geo Fyn skal arrangere Open Data arrangementer. Arbejdet er i gang, og arrangementerne vil blive inspireret af lignende initiativer i Open Data Aarhus og Odense Dataplatform, hvor der er arbejdet med koncept­udvikling med åbne data, data-markedspladser og hackathons.

Målet er i samarbejde med virksomhederne at skabe nye produkter gennem kreativ brug af offentlige data. Som stifteren af Open Knowledge, Rufus Pollock, siger: “The coolest thing to do with your data will be thought of by someone else”.