Retningslinjer og betalingsservice

Indmeldelse i Geoforum

Når du melder dig ind i Geoforum, bliver du først opkrævet kontingent den efterfølgende 1. dag i måneden. Hvis du fx melder dig ind den 4. maj, så starter kontingentopkrævningen pr. 1. juni.

Vi opkræver kontingent for det resterende hele antal måneder i året, hvor hver måned tæller som 1/12 af året. I eksemplet med indmeldelse 4. maj, vil du således blive opkrævet kontingent for månederne juni-december, dvs. for 7 måneder svarende til 7/12 af året.

Udmeldelse af Geoforum

Hvis du melder dig ud af Geoforum gælder det, at dit medlemskab fortsætter frem til udgangen af indeværende år. Altså, hvis du melder dig ud den 4. maj, bliver  du meldt ud pr. 31. december.

De samme retningslinjer gælder, hvis du ændrer medlemskab.

For at undgå at blive opkrævet kontingent for det kommende år, skal du melde dig ud senest den 31. december.

Betaling via Betalingsservice

Hvis du vil spare arbejdet med bank eller netbank kan du betale dit kontingent via Betalingsservice. Ved første opkrævning får du dit medlemsnummer, og du er klar til at tilmelde dig betalingsservice.

Tilmeld dig PBS

Bemærk: Du skal betale din faktura manuelt, indtil aftalen med Betalingsservice fremgår af din Betalingsservice-oversigt.