Retningslinjer og betalingsservice

Indmeldelse i Geoforum

Når du melder dig ind i Geoforum, vil du efter dialog med Geoforums sekretariat blive opkrævet kontingent jf. dit medlemskab.

Udmeldelse af Geoforum

Hvis du melder dig ud af Geoforum gælder det, at dit medlemskab fortsætter frem til udgangen af indeværende år. Altså, hvis du melder dig ud den 4. maj, bliver du meldt ud pr. 31. december.

De samme retningslinjer gælder, hvis du ændrer medlemskab.

For at undgå at blive opkrævet kontingent for det kommende år, skal du melde dig ud senest den 31. december.

Betaling via Betalingsservice

Hvis du vil spare arbejdet med bank eller netbank kan du betale dit kontingent via Betalingsservice. Ved første opkrævning får du dit medlemsnummer, og du er klar til at tilmelde dig betalingsservice.

Tilmeld dig PBS

Bemærk: Du skal betale din faktura manuelt, indtil aftalen med Betalingsservice fremgår af din Betalingsservice-oversigt.