Kollektive medlemskaber

Kommuner, offentlige styrelser, private virksomheder, forsyningsselskaber, universiteter, foreninger og regioner er alle kollektive medlemmer af Geoforum.

Hvilken type kollektivt medlemskab skal I have?

Fordele ved kollektive medlemskaber

Der knytter sig en række fordele til et kollektivt medlemskab:

  • – Alle medarbejdere i virksomheden med et kollektivt medlemskab har adgang til alle arrangementer
  • – Hvis et medlemsarrangement er gratis for medlemmer, så er det alle medarbejdere i virksomheden, der har gratis adgang til arrangementet
  • – Alle medarbejdere i virksomheder, som er medlemmer, får rabat på deltagerbetalingen ved den årlige konference, Kortdage
  • – Kollektive medlemmer får rabat på udgivelser og andet materiale fra Geoforum, såfremt dette ikke er gratis
  • – Synlighed på Geoforums hjemmeside i medlemslisten

 

”Geoforum fungerer for mig som bindeled til andre myndigheder og leverandører i sikringen af, at vores GIS-system i kommunen udstiller rigtige data og spiller sammen med andre systemer. Foreningen formidler information om GIS-tiltag, og ved arrangementer kan jeg udveksle erfaringer med kolleger fra hele landet.”

Mette Skjoldahl

GIS- og digitaliseringskonsulent i Viborg Kommune