Alle Geoforums kollektive medlemmer

Afdelingen for Landsplanlægning
Airborne LiDAR Mapping A/S
Albertslund Kommune
Alexandra Instituttet
Allerød Kommune
Andel Holding A/S
Arwos
ASIAQ – Greenland Survey
Assens Kommune
AURA Energi
AVT Airborne Sensing GmbH & Co. KG
Ballerup Kommune
Banedanmark
Beredskabsstyrelsen
Billund Kommune
Bornholms Regionskommune
Brøndby kommune
Bolig- og Planstyrelsen
ConTerra
COWI A/S
Danmarks Meteorologiske Institut
Danmarks Miljøportal
Danmarks Statistik
Dansk Ledningsejerforum
Danske Regioner
Den danske Landinspektørforening
Det Kgl. Bibliotek
DFF|EDB A.m.b.a.
DHI GRAS A/S
DIN Forsyning A/S
DTU Space
Egedal kommune
Energinet Eltransmission A/S
e-nettet
Envidan A/S
Erhvervsstyrelsen
Esbjerg Kommune
Evida A/S
EWII A/S
Favrskov Kommune
Faxe Forsyning
Faxe Kommune
Forsvaret
Forsyning Helsingør
Fredensborg Forsyning A/S
Fredensborg Kommune
Fredericia Kommune
Frederiksberg Forsyning
Frederiksberg Kommune
Frederikshavn Forsyning A/S
Frederikshavn Kommune
Frederikssund Kommune
Furesø Kommune
Faaborg-Midtfyn Kommune
Gentofte kommune
GEO
Geo Fyn
Geodanmark
Geodatastyrelsen
Geograf A/S
Geoinfo
Geokon A/S
Geopartner Landinspektører A/S
GeoTeam
GEUS
Gladsaxe Kommune
Glostrup Kommune
Greve Kommune
Gribskov Kommune
Guldborgsund Kommune
Haderslev Kommune
HedeDanmark
Hedensted Kommune
Helsingør kommune
Herlev Kommune
Herning Kommune
Hexagon Safety & Infrastructure
Hillerød Kommune IT
Hjørring kommune
Hofor A/S
Holbæk Kommune
Holstebro Kommune
Horsens Kommune
Hvidovre kommune
Høje-Taastrup kommune
Hørsholm Kommune
I-GIS ApS
Ikast-Brande Kommune
Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning
Implement Consulting
Intertisement
Ishøj Kommune, Park og Vej
Jammerbugt Kommune
JO Informatik ApS
Kalundborg Kommune
KEA Københavns Erhvervsakademi
Kerteminde Kommune
KLF
KMD
Kolding Kommune
Kombit A/S
Kommuneqarfik Sermersooq
Kortcenter.dk
Kortomatic ApS
Kystdirektoratet
Københavns Kommune
Københavns Lufthavne A/S
Køge Kommune

Landbrugsstyrelsen
LandSyd I/S
LE34
LEICA Geosystems A/S
Lejre Kommune
Lemvig Kommune
Lifa A/S
Lolland Kommune
Lyngby-Taarbæk Kommune
Læsø Forsyning
Mariagerfjord Kommune
Metroselskabet
Middelfart kommune
Miljøstyrelsen – København
MOE Rådgivende Ingeniører
Morsø Kommune
Movia
Mølbak Landinspektører A/S
N1 A/S
Naturstyrelsen
NEF Fonden
Netcompany IT and business consulting A/S
NIRAS A/S
Norddjurs Kommune
Nord Energi Teknik A/S
Nordjyllands Trafikselskab
Norlys
NorthTech Aps
Novafos
Nyborg Kommune
Næstved Kommune
Odder kommune
Odense Kommune
Odense Renovation A/S
Odsherred Kommune
Orbicon
PLF
PostNord
Powel Danmark A/S
Precisely Europe Software & Data Limited
PWC
Rambøll Danmark
Randers kommune
Rapidis ApS
Region Hovedstaden
Region Midtjylland
Region Nordjylland
Region Sjælland
Rigsarkivet
Rigspolitiet
Ringkøbing-Skjern kommune
Ringsted Kommune
Roskilde Kommune
Rudersdal Kommune
Rødovre Kommune
SCALGO
Septima P/S
Silkeborg kommune
Skanderborg Kommune
Skel.dk Landinspektører P/S
Skive kommune
Slagelse Kommune
Slots- og Kulturstyrelsen
SNC-Lavalin/Atkins
Solrød Kommune
Spotland A/S
Stevns Kommune
Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering
Styrelsen for Forskning og Uddannelse
Svendborg kommune
Sweco Danmark A/S
Syddjurs Kommune
Syncsort Limited
Søfartsstyrelsen
Sønderborg Kommune
Tele Greenland A/S
Thisted Kommune
Thy-Mors Energi
Trafikstyrelsen
Tvilum Landinspektørfirma A/S
Tønder Kommune
Tårnby Kommune
UAS DENMARK
Udviklings- og Forenklingsstyrelsen
Umhvørvisstovan
Vallensbæk Kommune
VandCenterSyd as
Varde Kommune
Vejdirektoratet
Vejen Kommune
Vejle Kommune
Verdo Go Green A/S
Vestforsyning Erhverv A/S
Vesthimmerlands Kommune
Vestjyske Net Service A/S
VIA University College
Viborg Kommune
Vordingborg kommune
Vurderingsstyrelsen
Ørsted
Aabenraa Kommune
AAKJAER Landinspektører
Aalborg kommune
Aalborg Universitet
Aalborg Vandkoncern
Aarhus kommune
Aarhus Universitet
Aarhus Vand A/S