Alle Geoforums kollektive medlemmer

Afdelingen for Landsplanlægning
Airborne LiDAR Mapping A/S
Albertslund Kommune
Alexandra Instituttet
Allerød Kommune
Artogis a/s
Arwos
ASIAQ – Greenland Survey
Assens Kommune
AURA Energi
AVT Airborne Sensing GmbH & Co. KG
Ballerup Kommune
Banedanmark
Beredskabsstyrelsen
Billund Kommune
Bornholms Regionskommune
Brøndby kommune
ConTerra
COWI A/S
Danmarks Meteorologiske Institut
Danmarks Miljøportal
Danmarks Statistik
Dansk Ledningsejerforum
Danske Regioner
Den danske Landinspektørforening
Det Kgl. Bibliotek
DFF|EDB A.m.b.a.
DHI GRAS A/S
DIN Forsyning A/S
DTU Space
Egedal kommune
Energinet Eltransmission A/S
e-nettet
Envidan A/S
Erhvervsstyrelsen
Esbjerg Kommune
Evida A/S
EWII A/S
Favrskov Kommune
Faxe Forsyning
Faxe Kommune
Forsvaret
Forsyning Helsingør
Fredensborg Forsyning A/S
Fredensborg Kommune
Fredericia Kommune
Frederiksberg Forsyning
Frederiksberg Kommune
Frederikshavn Forsyning A/S
Frederikshavn Kommune
Frederikssund Kommune
Furesø Kommune
Faaborg-Midtfyn Kommune
Gentofte kommune
GEO
Geo Fyn
Geodanmark
Geodatastyrelsen
Geograf A/S
Geoinfo
Geokon A/S
Geopartner Landinspektører A/S
GeoTeam
GEUS
Gladsaxe Kommune
Glostrup Kommune
Greve Kommune
Gribskov Kommune
Guldborgsund Kommune
Haderslev Kommune
HedeDanmark
Hedensted Kommune
Helsingør kommune
Herlev Kommune
Herning Kommune
Hexagon Safety & Infrastructure
Hillerød Kommune IT
Hjørring kommune
Hofor A/S
Holbæk Kommune
Holstebro Kommune
Horsens Kommune
Hvidovre kommune
Høje-Taastrup kommune
Hørsholm Kommune
I-GIS ApS
Ikast-Brande Kommune
Innovative Business Software A/S
Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning
Intertisement
Ishøj Kommune, Park og Vej
Jammerbugt Kommune
JO Informatik ApS
Kalundborg Kommune
KEA Københavns Erhvervsakademi
Kerteminde Kommune
KLF
KMD
Kolding Kommune
Kombit A/S
Kommuneqarfik Sermersooq
Kortcenter.dk
Krak A/S
Kystdirektoratet
Københavns Kommune
Københavns Lufthavne A/S
Køge Kommune
Landbrugsstyrelsen

 

LandSyd I/S
LE34
LEICA Geosystems A/S
Lejre Kommune
Lemvig Kommune
Lifa A/S
Lolland Kommune
Lyngby-Taarbæk Kommune
Læsø Forsyning
Mapspeople a/s
Mariagerfjord Kommune
Middelfart kommune
Miljøstyrelsen – København
MOE Rådgivende Ingeniører
Morsø Kommune
Movia
Mølbak Landinspektører A/S
N1 A/S
Naturstyrelsen
NEF Fonden
Netcompany IT and business consulting A/S
NIRAS A/S
Nord Energi Teknik A/S
Nordjyllands Trafikselskab
Norlys
NorthTech Aps
Novafos
Nyborg Kommune
Næstved Kommune
Odder kommune
Odense Kommune
Odense Renovation A/S
Odsherred Kommune
Orbicon
PLF
PostNord
Powel Danmark A/S
PWC
Rambøll Danmark
Randers kommune
Rapidis ApS
Region Hovedstaden
Region Midtjylland
Region Nordjylland
Region Sjælland
Rigsarkivet
Rigspolitiet
Ringkøbing-Skjern kommune
Ringsted Kommune
Roskilde Kommune
Rudersdal Kommune
Rødovre Kommune
SCALGO
Seas NVE Holding
Septima P/S
Silkeborg kommune
Skanderborg Kommune
Skel.dk Landinspektører P/S
Skive kommune
Slagelse Kommune
Slots- og Kulturstyrelsen
SNC-Lavalin/Atkins
Solrød Kommune
Spotland A/S
Stevns Kommune
Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering
Styrelsen for Forskning og Uddannelse
Svendborg kommune
Sweco Danmark A/S
Syddjurs Kommune
Syncsort Limited
Søfartsstyrelsen
Sønderborg Kommune
Tele Greenland A/S
Thisted Kommune
Thy-Mors Energi
Trafikstyrelsen
Tvilum Landinspektørfirma A/S
Tønder Kommune
Tårnby Kommune
UAS DENMARK
Udviklings- og Forenklingsstyrelsen
Umhvørvisstovan
Vallensbæk Kommune
VandCenterSyd as
Varde Kommune
Vejdirektoratet
Vejen Kommune
Vejle Kommune
Verdo Go Green A/S
Vestforsyning Erhverv A/S
Vesthimmerlands Kommune
Vestjyske Net Service A/S
VIA University College
Viborg Kommune
Vordingborg kommune
Vurderingsstyrelsen
Ørsted
Aabenraa Kommune
AAKJAER Landinspektører
Aalborg kommune
Aalborg Universitet
Aalborg Vandkoncern
Aarhus kommune
Aarhus Universitet
Aarhus Vand A/S