Hvornår

20/04/2017    
9:00 - 17:00

Tilmeldinger

Tilmeldinger lukket

Hvor

COWI Vejle
Havneparken 1, Vejle, 7100

Event Type

3D-repræsentationer af virkeligheden har længe ulmet i GIS-verdenen. Særligt har der i det sidste årti været gang i udviklingen af data og metoder. Vi kan nu måle objekters placering og højde med laser (LiDAR), men også med ”almindelig” stereofotogrammetri, hvor billederne stammer fra et almindeligt kamera eller mobiltelefon. Med den enorme mængde 3D-data, der nu er tilgængelig, rejser spørgsmålet sig, om og i hvilke situationer man kan ”nøjes” med højopløselige 3D punktskyer til 3D-repræsentationer, og hvor egentlige 3D-modeller er nødvendige.

På workshoppen præsenterer vi de nyeste udviklinger inden for 3D-repræsentationer, og vi skal høre om både hånd- og luftbårne løsninger. Og du får også mulighed for selv at generere 3D-repræsentationer med din mobiltelefon.

Underviserne på workshoppen er: Morten Hertz Knudsen (MHKN), COWI og Niels Kofoed Nielsen (NKN), LE34.

Sådan kommer dagen til at forløbe, tidspunkterne er vejledende:

9:00: Velkomst og præsentation v/ KRKEL, NKN, MHKN.
Kort introduktion til dagens program, deltagere og motivation for kurset, præsentation af alle.
9:15: Teori v/  NKN og MHKN.
Gennemgang af teorien omkring punktskyer og tilvejebringelse – især med fokus på anvendelsen af punktskyer. Vi vil vise, hvor punktskyer kan komme fra, fx LIDAR fra luften, TLS scanner på jorden, SLAM en håndholdt scanner, fotogrammetri (fly og droner), mobiltelefonens billeder osv. Flere cases vil blive gennemgået for at vise mangfoldigheden med punktskyer. Der vil også blive lagt vægt på følgende emner: Specifikationer, nøjagtigheder, tæthed, farve, klassifikation. Der vil være demonstrationer af forskellige slags software til håndtering og måling i punktskyer.
Desuden vil der være en demonstration af en laserscanner og vi vil vise, hvor let en punktsky kan genereres og bruges i praksis.
10:45: Foredrag 1
En erfaren bruger vil fortælle om brug af punktskyer i forbindelse med byggeprojekter, BIM med mere.
11:15: Foredrag 2
En anden erfaren bruger  vil fortælle om, hvordan flere punktskyer fra flere forskellige kilder (blandt andet Danmarks højdemodel, lokale terrestrisk laser scanner og data fra droner) kan fusioneres og bruges til projektering, planlægning og visualisering.
11:45: Frokost  og tid til netværk
12:45: Øvelser
Gennemgang af forskellig software med hands-on arbejde, som giver en fornemmelse af, hvordan det er at arbejde med punktskyer i 3D. Der vil være flere forskellige punktskyer at arbejde med samt den punktsky fra formiddagens gennemgang.
14:45: Foredrag 3
Flere mulige fremtidsperspektiver blive gennemgået med demonstrationer (alle kan prøve) af punktskyer i Virtual Reality v/ NKN og MHKN.
15:15: Afslutning

Kontaktpersoner:
Morten Hertz Knudsen, COWI, mhkn@cowi.dk
Niels Koefoed Nielsen, LE34, nkn@le34.dk
Søren Nørmølle, LE34, san@le34.dk
Martin Rudbeck Jepsen, IGN, KU, Geoforums kompetenceudvalg, mrj@ign.ku.dk
Kristian Keller (KRKE), SDFE, Geoforums kompetenceudvalg, krkel@sdfe.dk

Early bird-pris ved tilmelding senest den 20. marts 2017: 600,00 kroner

Tilmelding

Der er lukket for tilmeldinger til dette arrangement. Skriv venligst til geoforum@geoforum.dk for at høre, om der kunne være en mulighed for at deltage alligevel.

Liste over deltagere

  • Claus Sørensen
  • Sanne Mikkelsen
  • Birte Mikaelsen
  • Tobias Naamansen
  • Lene Rørvang
  • Sten Frandsen
  • Lasse Møller-Jensen
  • Malene Kjærsgaard
  • Eva Willerslev
  • Allan G. Frederiksen