Hvornår

25/10/2023    
10:00 - 14:30

Hvor

Styrelsen for Dataforsyning og Infrastruktur
Sankt Kjelds Plads 11, København Ø, 2100

Event Type

Workshop om videreudvikling af

Hydrologisk Informations- og Prognosesystem (HIP)

med dynamiske modelberegninger og prognoser for daglige værdier af vandføring, dybde til terrænnært grundvand og jordens vandindhold

 

SDFI inviterer til workshop om videreudvikling af det Hydrologiske Informations- og Prognosesystem HIP. Målet er, at HIP giver adgang til dagligt opdaterede modelberegninger og prognoser til brug for

 • løbende overvågning, planlægning og håndtering af vand for at forebygge oversvømmelse og tørke,
 • understøttelse af bæredygtig vandforsyning,
 • optimering af landbrugets udbytte og miljøpåvirkning, samt
 • forvaltning af vandløb og grundvandsafhængige naturområder.

Det er endvidere ambitionen, at private virksomheder m.fl. kan få gavn af løbende modelberegninger (inkl. randbetingelser) til udvikling af nye værktøjer og beslutningsstøttesystemer.

Workshoppen afholdes

 1. 25/10 kl 10-14.30 hos SDFI, Rentemestervej 8, 2400 Kbh. NV
 2.   29/11 kl 10-14.30 hos Miljøstyrelsen, Tolderlundsvej 5, 5000 Odense
 3. 16/1 kl 10-14.30 hos Kystdirektoratet, Højbovej 1, 7620 Lemvig

 

Formålet med workshoppen er at invitere kommuner, vandforsyninger, regioner, rådgivende ingeniører og andre, der arbejder med planlægning og håndtering af vand til at bidrage til videreudviklingen af HIP. Ved workshoppen vil vi diskutere behov og muligheder for videreudvikling. Vi ønsker bedre viden om:

 • Hvordan kan dagligt opdaterede modelberegninger og prognoser for de kommende 15 dage bidrage til at løse opgaver og udfordringer med planlægning og håndtering af vand?
 • Hvordan kan hydrologiske indikatorer for jordens vandindhold, vandføring og grundvand understøtte bedre dialog, samarbejde og beslutningstagning?
 • Hvordan kan dynamiske modelberegninger for vandets kredsløb understøtte adaptiv planlægning?
 • Hvilke muligheder er der for nye analyser og løsninger?
 • Hvordan skal dynamiske modelberegninger og prognoser være tilgængelige for at give værdi?

Vi ser frem til et godt møde.

Videreudvikling af HIP foretages i samarbejde med GEUS, DMI og Miljøstyrelsen/ Miljøministeriet i regi af Danmarks Digitaliseringsstrategi 2022-2025. Udviklingen er støttet af EU. Find HIP på https://hipdata.dk.

 

TILMELDING, PROGRAM OG YDERLIGERE INFORMATION:

Du tilmelder dig ved at skrive en email til hip@sdfi.dk senest 5 dage før mødet med titlen ”Tilmelding til workshop” i emailens emnefelt. Deltagelse i mødet er gratis. Der er et begrænset antal pladser.

Program

Tid Hvem og hvad

 

10.00 – 10.20 Velkomst og formål med workshop. Kaffe ved ankomst

Cæcilie Elle/NN og Eva Bøgh, SDFI

 

10.20– 10.40 Projektet Dynamiske modelberegninger

Georg Bergeton Larsen, SDFI og Lars Troldborg, GEUS

 

10.40– 11.00 Nye hydrologiske indikatorer for tørke og vådhed

Hans Jørgen Henriksen og Lars Troldborg, GEUS

 

11.00 – 11.30 Spørgsmål og diskussion

 

11.30 – 12.00 Frokost. Der serveres sandwich og vand.

 

12.00 – 12.15 Behov og muligheder for videreudvikling af HIP

Agnieszka Anna Fraszczak Nielsen, Anja Schäeffer-Strecker og Eva Bøgh, SDFI

 

12.15 – 13.00 Gruppearbejde om behov og muligheder. Der vil være kaffe.

 

13.00 – 13.10 Pause

 

13.10 – 13.45 Opsamling og diskussion.

 

13.45 – 14.15 Prioritering af HIP videreudvikling.

 

14.15 – 14.30 Afrunding og videre forløb

 

 

Baggrunden for projektet:

HIP blev udviklet under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2016-2020 for at give samlet adgang til data og modelberegninger for dybden til terrænnært grundvand, vandløb og effekt af klimaforandringer for at understøtte klimatilpasning og vandforvaltning. Under udviklingen af HIP blev der udtrykt stort behov for adgang til dagligt opdaterede modelberegninger og prognoser for de kommende dage. Dertil er der i de senere år øget interesse for dynamisk adaptiv planlægning, der anvender løbende overvågning til trinvis implementering af klimatilpasningsplaner. Videreudvikling af HIP med dagligt opdaterede modelberegninger og prognoser for dagværdier er igangsat og finansieres af EU i regi af Danmarks Digitaliseringsstrategi 2022-2025. GEUS har forberedt dagligt opdaterede modelberegninger, og Styrelsen for Dataforsyning og Infrastruktur (SDFI) har styrket HIP-platformen, så den er klar til videreudvikling med udstilling af dynamiske modelberegninger. Læs om planer for videreudvikling på HIP’s Brugerforum side.