Hvornår

27/02/2018    
9:00 - 16:00

Tilmeldinger

Tilmeldinger lukket

Hvor

Alexandra Instituttet, IT-byen Katrinebjerg
Åbogade 34, Aarhus N, 8200

Event Type

Flere og flere virksomheder gør aktiv brug af ’dimser i nettet’ til at samle data og understøtte smart city-løsninger. Det ønskes, at disse indgår som en naturlig del af virksomhedens økosystemer og forretningsmodeller. Et ønske som ofte bliver svært at realisere, da business casen ikke altid er tænkt igennem med eksempelvis masseproduktion og drift in mente.

Dette seminar vil fokusere på anvendelsen og udviklingen af devices og services, og gennem praktiske oplæg vil deltagerne blive klogere på både anvendelsesmuligheder bag løsninger baseret på IoT – og hvordan implementering af løsningen indgår som en del af virksomhedens forretning.

Dagen vil indeholde både oplæg fra leverandører, der udvikler og sælger løsninger i dag, og mindre test og pilotprojekter der på sigt måske kan komme på markedet.

 

Program for dagen:

9.00 – 9.15 Velkommen – intro til dagen, Geoforum m.m.

9.15 – 10.00 Keynote v/ Thomas Gilbert
IoT – Hype or Ripe
Internet of Things er proklameret som verdens frelser: det har potentiale til at skabe vækst, lighed, udvikling – og milliarder i lommerne på de virksomheder som kommer med på bølgen. Men er det nu også nirvāṇa, og hvilke problemer er der når ‘things’ får internet? Når gamle ting pludseligt skal levere ‘nye’ tjenester – så kommer der også ‘nye’ udfordringer. Med eksempler fra den virkelige verden, skal vi snakke om do’s and dont’s i forbindelse med overgangen fra ‘things’ til ‘Internet of Things’.

10:00 – 10:45 Oplæg 1, v/ Århus Kommune
Marianne Krogbæk er en del af Smart Aarhus sekretariatet og arbejder som projektleder i Aarhus Kommune (ITK) med EU-finansierede projekter indenfor Smart City åbne data, og IoT.
I hendes oplæg vil hun præsentere en række konkrete projekter indenfor Smart City bl.a. en interaktiv cykelservice, en wayfinder løsning baseret på åbne data, en platform for digitale byrumseksperimenter til rådighed for byens aktører og City Lab – en bydel i Aarhus installeret med smarte sensorer (LoraWan). I oplægget vil hun lægge vægt på de forskellige arbejdsprocesser og samarbejdsudfordringer og – muligheder, der er vigtige at have for øje, når man arbejder i et krydsfelt med flere forskellige typer partnere og på tværs af domæner.

10:45 – 11:00 Kaffe og network

11:00 – 11.45 Oplæg 2, v/Sweco, Renoweb
Oplægget omhandler praktiske erfaringer med implementering af IOT fra Sweco produktet Renoweb.
Projektet har i en periode haft sensorer monteret i affaldsløsning hos en række kommuner, og det er erfaringer og data fra disse sensorer der vil blive præsenteret i oplægget.

11:45 – 12.45 Frokost og network

12.45 – 13.30 Oplæg 3, v/ IBM
IoT er kommet for at blive
Peter Martin Mikkolinius Jakobsen fortæller, hvordan IBM arbejder med IoT økosystemet for at skabe løsninger til kunderne og partnere.Han vil blandt andet komme ind på de infrastrukturelle aspekter i en IoT opsætning, herunder tilkobling til virksomhedens infrastruktur samt data sikkerhed.
Herefter vil Jan Ekstrøm fortælle om nogle eksempler fra ind- og udland, samt vise med live demoer hvordan man nemt og sikkert kan koble sensorer til internettet og herefter begynde at arbejde med de data der samles op.

13.30 – 14.15 Oplæg 4, v/ Infrastruktur (IoT Danmark)

I oplægget vil Sigfox-teknologien blive præsenteret og hvordan denne teknologi indgår som et komplement til traditionelle trådløse netværk. Der vil blive præsenteret eksempler på muligheder som den nye teknologi gør muligt og hvordan dette vil få betydning for de fremtidige muligheder indenfor IoT.
Espen Gregersen har arbejdet med udrulningen- samt udbredelsen af Sigfox teknologien i Danmark.

14.15 – 14.30 Kaffe og network

14.30 – 15.00 Oplæg 5, v/ Glaze (Jakob Appel)
IoT projekter spænder vidt, både teknologisk og organisatorisk og det kan derfor være en stor mundfuld at komme i gang med. I dette oplæg kommer vi med betragtninger om hvordan man som organisation kommer i gang med IoT projekter og giver inspiration til nye forretningsmodeller og konkrete anvendelser.

15.00 – 15.45 Keynote 2, Sandhedens time – IoT i brug
Teknologibaseret forretningsudvikling baseret på data fra kunders køleanlæg
En case om årelangt arbejde med at implementere måledata-drevet forretningsudvikling i en global virksomhed som Johnson Controls.
Stadfæstelse af forretningsmål, praktiske erfaringer og udfordringer med at implementere løsningen vil i blive belyst. Dette sat i relief med et vigtigt spørgsmål for organisationen:

 • Hvornår er den nye teknologi implementeret i en grad, så det kan ses som en naturlig integreret del af forretningen?
 • Hvordan holdes kadencen, så innovationen ikke går i stå?

15.45 – 16.00 Afslutning og tak for i dag

 

Pris for deltagelse: kr. 850,- + moms (Early bird-pris ved tilmelding senest den 27. januar: kr. 700,- + moms)

OBS! Medlemmer af IDA deltager i seminaret til den samme pris som Geoforum-medlemmer.

 

Tilmelding

Der er lukket for tilmeldinger til dette arrangement. Skriv venligst til geoforum@geoforum.dk for at høre, om der kunne være en mulighed for at deltage alligevel.

Liste over deltagere

 • Carsten Grønborg
 • Cæcilie Søgaard Laursen
 • Peder Spek
 • Kristian Loftlund
 • Jan Norsted
 • Jens Hansen
 • Ryan Damsgaard
 • Asger Christensen
 • Karsten Degn
 • Steffen Lundtofte
 • Jakob Schou Pedersen
 • Hans Bendtsen
 • Niels Vemmelund
 • Bruno Højrizi
 • Kasper Andreas Rasmussen
 • Jakob Jørgensen
 • Niels Jørn Dalum Nielsen
 • Hanne Hedegaard
 • Peter Gothard Petersen
 • Søren Zebitz Nielsen
 • Mads Thomsen
 • Bente Neerup