Hvornår

11/11/2020    
10:00 - 11:00

Event Type

Powel Datakvalitetsanalyse og Powel 3D-viewer
God datakvalitet er en forudsætning for at kunne foretage brugbare analyser på forsyningens ledningsnet.
I forbindelse med kommunesammenlægninger og eventuelle forskelle i registreringsprincipper, kan der opstå ”huller” i forsyningens datakvalitet, herunder dubletter, geometriske fejl eller ulogiske sammengæng imellem data. Dette kan også ske i forbindelse med, at data er blevet sammenlagt i nye databaser, eller at data er blevet registreret forskelligt.
Dette kan Powel Dataanalyse hjælpe med at identificere og rette op på. Resultaterne kan vises på web, i Excel eller blive sendt på mail til de dataansvarlige.
Samtidig får brugeren et værktøj, hvor det er muligt at se ledningsnettet i 3D, hvilket giver helt nye muligheder for eksempelvis at finde brønde, dæksler og rør med forkerte koter, samt at identificere, om der er fysisk sammenhæng i dokumenterede ledninger, eller om de muligvis ikke hænger sammen.
Dette vil Powel fortælle og demonstrere.
Fra Vestforsyning deltager Lisbet Mærsk-Møller, som kort vil fortælle om, hvorledes de bruger det og hvad de har fået ud af det indtil nu.
Vi vil glæde os til at se jer.