Hvornår

24/09/2020    
10:00 - 11:00

Event Type

Er du nysgerrig efter at vide mere om de mange muligheder, der ligger i befolkningsprognoser? Så deltag i webinaret om LIFA’s befolkningsprognose baseret på machine learning.

Som du måske allerede ved, er det vigtigt med en pålidelig prognose, der kan forudsige befolkningstallet, alderssammensætningen og danne grundlag for en vurdering af kapacitetsbehovet i daginstitutioner, fritidsordninger, skoler, gymnasier, plejehjem og andre steder, hvor bemanding og serviceydelser skal budgetteres.

Beregningerne rammer tæt på den faktiske befolkningsudvikling, og har bl.a. følgende fordele:

  • I stedet for at få ét estimeret antal for hver årgang, forudser beregningsmodellen en løbende udvikling med data for hver 5. dag.
  • Befolkningsprognosen kan nedbrydes på valgfri distrikter, som f.eks. hele kommunen, prognosedistrikter, skoledistrikter, ældreområder eller sygehusområde.
  • Kommunen kan selv udføre prognoseberegningerne og kan gentage efter behov, f.eks. hvert kvartal eller ved budgetopfølgning.
  • Det er nemt at udføre en prognoseberegning, og brugeren skal kun tage stilling til distriktstype og udgangsår, samt evt. større ændringer i boligmassen.

LIFA har i samarbejde med en professor og Ph.d.-studerende fra Aarhus Universitet samt tre kommuner udviklet en helt ny og mere pålidelig prognosemodel, der er baseret på machine learning. Prognosen kan udlede tendenser ud fra store komplekse datasammenhænge og har langt flere anvendelsesmuligheder sammenlignet med befolkningsprognoser, der er udarbejdet som traditionelle, lineære fremskrivningsmodeller på basis af historiske tal.

Nysgerrig efter mere? Så tilmeld dig allerede nu på https://www.lifa.dk/kursuskalender