Hvornår

27/02/2024    
9:00 - 10:15

Event Type

Tirsdag d. 27/2 holder vi hos Hexagon et webinar om, hvordan andre forsyninger har fået optimeret deres arbejdsgange med en grundlæggende håndtering af TV-inspektioner.

Dagsorden for webinaret:

  • Velkomst og introduktion v. Jackie Sandgård, Hexagon
  • Håndtering af TV Inspektion hos Novafos v. Maj Britt Damgaard, Novafos
  • Demonstration af løsningen v. Kasper Rügge, Hexagon
  • Spørgsmål

På dette webinar lærer du, hvordan vandforsyningen kan optimere og digitalisere processer for bestilling, modtagelse, kvalitetssikring og deling af TV- og Brøndinspektioner. Hermed sikres forsyningen et godt overblik over planlagte, bestilte og leverede inspektioner. Samtidigt sikres det, at inspektionerne lever op til forsyningens kvalitetskrav, inden en leverance godkendes og betales.

Tilmeld dig her.