Hvornår

03/06/2021    
14:30 - 16:00

Tilmeldinger

Tilmeldinger lukket

Begivenhedstype

Vores arrangementsudvalg er gået sammen om et virtuelt gå-hjem-møde om Baggrundkort.

Baggrundskort er en dagligdagsting for os alle sammen – vi ser illustrationer på nyhedssider og trykte medier på kort, vi ser dagens Corona-smitte på kort og vi navigerer uden videre med vores mobiltelefoner på kort. Uden vi tænker over det, så anvender vi hele tiden kort som en baggrundskulisse til et specifikt gøremål.

Google Maps er blevet synonym med anvendelse af kort på hjemmesider, men det er heldigvis ikke den fulde sandhed idet vi har en lang tradition for produktion af baggrundskort her i Danmark. Vi har en solid tradition for, at vores nationale kort og data myndighed producerer baggrundskort ud fra standardiserede specifikationer, og i samarbejder med brugere og interesseorganisationer.

Eftermiddagens program

”Danmarks klima, energi og forsyningskort – Den grønne omstilling kræver planlægning fra alle led i samfundet. For at understøtte planlægningen er det nødvendigt med et godt datagrundlag, så gode beslutninger træffes. Asger vil præsentere et projekt, der søger at kortlægge og udstille forsyningsinfrastrukturen. Dette kaldes ”Danmarks klima, energi og forsyningskort”.
Oplæg ved Asger Øland, Energistyrelsen

Erfaringer fra Maps People
Oplæg ved Rasmus Steenberg Andersen, Maps People

Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering har strategisk fokus på at tilpasse sin rolle som kortmyndighed til et stadigt mere digitaliseret og vidensbaseret samfund.
Hvilke nye typer af tjenester og data er relevant at tilbyde fremover?

Med udgangspunkt i baggrundskortets historie, og nogle af de tanker vi har gjort os om fremtiden, vil vi gerne i dialog med vores anvendere, for at få input til SDFEs værditilbud for fremtidens kort.
Oplæg ved Anders Færch-Jensen og Anne Vendeløkke Olsen, SDFE 

Tilmeldinger

Der er lukket for tilmeldinger til dette arrangement. Skriv venligst til geoforum@geoforum.dk for at høre, om der kunne være en mulighed for at deltage alligevel.