Hvornår

21/03/2019    
15:00 - 17:00

Hvor

SkyTEM
Dyssen 2, Aarhus N, 8200

Event Type

Vi hare desværre være nødt til at aflyse arrangementet pga. manglende tilslutning. Vi håber at kunne gennemføre det på et senere tidspunkt.

SkyTEM Surveys ApS blev startet i april 2004 af geofysikere med tilknytning til Aarhus Universitet. Vi beskæftiger os med kortlægning af undergrunden fra en helikopterplatform med det sigte at lokalisere mineralforekomster, kortlægge grundvandsmagasiner og belyse andre geologiske problemstillinger.

Vi er en international virksomhed med kunder og samarbejdspartnere i såvel Danmark som i udlandet. Under besøget på SkyTEM vil vi præsentere lidt af virksomhedens histore og de forskellige teknologiske metoder der bliver brugt.

Der vil blive vist eksempler på nogle af de undersøgelser vi har foretaget på lokaliteter rundt omkring i verden. Desuden vil der blive tid til en rundvisning i vores værksteder hvor vi udvikler og producerer det meste af det udstyr som bliver brugt til at indsamle de geofysiske data.

Velmødt!