Hvornår

27/10/2021    
9:00 - 15:30

Event Type

QGIS er et open source GIS-program, der giver uanede muligheder for at arbejde med geografiske data.

Dette kursus er en udbygning til vores introduktionskursus, hvor vi går et spadestik dybere i, hvordan QGIS bruges, samt en række tips til hvordan du effektivt arbejder med QGIS.

På kurset vil du bl.a. lære om:

 • – Tilføjelse og opsætning af data som ikke har en ‘direkte’ læsbar geografisk placering, bl.a:
  • – Tilføjelse af tekstdata og Exceldata
  • – Geokodning af fil med koordinater
  • – Kobling af flere datakilder ud fra tekstinformation vha. joins og relationer
 • – Koblinger af data ud fra deres geografiske relation, hvor du bl.a. lærer:
  • – At overføre attributinformationer fra et andet lag ud fra deres geografiske sammenhæng
 • – Opdatering af attributværdier, bl.a.:
  • – Forskellen på virtuelle og ikke-virtuelle felter
  • – Opdatering ud fra udtryk, bl.a. til dynamisk beregning af arealer
 • – Udvælgelse af objekter:
  • – Udvælgelser af attributdata, herunder en række tips og tricks til opsætning af udtryk
  • – Udvælgelser ud fra geografi og relation til andre objekter
  • – Kombination af udvælgelser baseret på attributter og geografi
 • – Datavisualisering, bl.a.:
  • – Indlæsning, oprettelser og deling af lagstilarter, så lagstilarter kan genbruges
  • – Hvordan udtryk bruges til opsætning af labels
  • – Automatisk og manuel justering af labelplacering
  • – Visualisering af attributoplysninger med diagrammer, fx lagkagediagrammer
  • – Gradueret visualisering, hvor værdierne vises i intervaller
  • – Opsætning af symbolniveau til at styre udtegningsrækkefølgen
 • – Opsætning af layouts:
  • – Tilføjelse af forskellige elementer til kortet, bl.a. Attributtabeller, flere kortvinduer, oversigtskort
  • – Hvordan udtryk bruges i forbindelse med layouts
  • – Oprettelse af layoutskabeloner
  • – Opsætning af atlas, der gør det let at oprette mange kort på en gang
  • – Oprettelse af GeoPDF

Kurset foregår over to dage:

 • – Kursusdag (København): Onsdag d. 27/10 kl. 9.00 – 15.30
 • – Online opfølgningssession: Fredag d. 5/11 kl. 13.00 – 14.00

Læs mere om kurset her.