Hvornår

04/05/2017    
15:00 - 16:15

Tilmeldinger

Tilmeldinger lukket

Hvor

COWI Aalborg
Visionsvej 53, Aalborg, 9000

Event Type

Når vi bevæger os gennem virkeligheden med vores telefon i lommen, så efterlader vi et dataspor på alle de servere, som vores telefon er i kontakt med via alle vores apps.

I dette oplæg ser vi på de mønstre, som den store datamængde, frembringer. Og undersøger hvordan analyserne kan være med til at løfte planopgaver og måske endnu større agendaer som bæredygtighed (madspild, mindske CO₂ udspil etc.)

Roskilde festival
Sidste år brugte festivalgængerne næsten 17 TB data i løbet af festivalen alene på teleselskabet 3’s netværk. Det svarer til streaming af film på Netflix i 315 døgn eller streaming af musik på Spotify i 45 år.

Alle de data, der bliver sendt og udvekslet kan fortælle en masse om festivalen og gæsterne. 130.000 mennesker forsamlet i noget, der ligner en by med infrastruktur og liv i en hel uge – det svarer til Danmarks fjerdestørste by. Derfor har forskere og dataloger kastet sig over dette forskningsområde, som Roskilde Festivalen også er blevet.

Ved Per Østergaard Jacobsen, CBS

Wifi tracking og indkøbsmønstre
I samarbejdsprojekter mellem IBIZ Techlab (ved Force Technology, Teknologisk Institut og Alexandra instituttet), innovationsnetværket ServicePlatform og en række cityforeninger er det undersøgt, hvordan man kan bruge data fra prisbillige wifi sensorer til at forstå detailhandlen og nytænke byrummet.

Med midlertidige instrumenteringer i bl.a. Ry, Ringe, Næstved og Vejle har tracking medvirket til en øget forståelse af kundernes indkøbsmønstre og effekten af nytiltag.

Projekterne har givet inspiration til, hvordan byerne og deres butikker på baggrund af data om kundernes bevægelsesmønstre kan forbedre indkøbsoplevelserne i og imellem de fysiske butikker, og hermed forhåbentligt bidrag til mere liv i byen og også gerne en øget omsætning.

Ved Peter Andersen, Alexandra Instituttet

City Sense
I Danmark er der generelt god plads og rigelig kapacitet på vejnettet – men desværre er det sjældent på de rigtige tidspunkter. Det betyder, at der ofte er kødannelser og forsinkelser i myldretiden. Og det stiller store krav til vejmyndighederne, som skal sikre en effektiv trafikafvikling.

COWI har arbejdet med big data som redskab til at analysere bilisters rejsetider på en vejstrækning, igennem kryds eller i en hel by indsamles og behandles – både i realtid og historisk. Det kan f.eks. bruges til at afdække, hvor meget en daglig forsinkelse på vejnettet koster. Og det gør det lettere at prioritere mellem forskellige vejprojekter.

Efter hårdt pres har René indvilliget i også at vise lidt om datahøst via droner.

Ved René Lund Hansen, COWI

Parkering kan ske foran bygning, – få udleveret en parkeringsbillet i receptionen. Eller i parkeringshuset (billet ikke påkrævet)

Tilmelding

Der er lukket for tilmeldinger til dette arrangement. Skriv venligst til geoforum@geoforum.dk for at høre, om der kunne være en mulighed for at deltage alligevel.

Liste over deltagere

 • René Lund Hansen
 • Carsten Helmuth Pedersen
 • Matti Jensen
 • Pernille Bondesen
 • Henriette Lyngberg
 • Lars Bodum
 • Line Hvingel
 • Christian Thellufsen
 • Jon Thorsteinn Johannsson
 • Niels Lundbye-Christensen
 • René Di Nardo
 • Pia Højgaard
 • Jørgen Skrubbeltrang
 • Zijad Cosic
 • Jakob
 • Karen Frederiksen
 • Troels Lund Laursen
 • Helle Christensen
 • Dorthe Aarup Worsøe-Petersen
 • Søren