Hvornår

25/04/2023    
10:00 - 16:00

Tilmeldinger

Tilmeldinger lukket

Hvor

Roskilde Festival Hovedkontor (Den store sal)
Havsteensvej 11, Roskilde, 4000

Event Type

Sommeren 2022 har budt på både Roskilde Festival, Tour de France og mange andre store arrangementer. Men hvordan afvikler man store arrangementer fra et GIS-perspektiv? Hvilke overvejelser har man gjort sig før arrangementet, og hvilke erfaringer har man fået efter?

Kom og hør de rutinerede kræfter fra Roskilde Festival, Smukfest, Politiet og fra flere kommuner, når de fortæller om, hvordan de bruger GIS til at planlægge de store arrangementer med. Og hør også om, hvordan det forløb, da Tour de France kom cyklende igennem Sønderborg Kommune.

Program:

09:30 – 10:00: Kaffe og ankomst

10:00 – 10:10: Velkommen til dagen, v. Morten Blemmer, Geoforums Kompetenceudvalg

10:10 – 10:55: Roskilde Festival v. Christian Helring, Roskilde Festival
Hvert år bygges Danmarks 5. største by i Roskilde vha. 30.000 frivillige ildsjæles dedikerede indsats. Arbejdet med planlægning, opbygning og afvikling er en kompleks opgave, som involverer mange interessenter. Her er festivalens GIS-løsning et centralt værktøj, der er med til at understøtte det tværgående arbejde. Oplægget vil indeholde en status og tanker om den fremtidige anvendelse af GIS og ikke mindst det øgede fokus på data i en fortsat digitaliseringsdagsorden for festivalen. Oplægget vil også indeholde overvejelser om forskelle (og ligheder) fra det daglige arbejde og arbejdet i en frivilligt baseret organisation herunder spørgsmålene om rekruttering og fastholdelse.

10:55 – 11:45: Tour de France v. Nicolai Nicolaevich Ceavdar, Sønderborg og Aabenraa Kommune
”Jeg vil male dagen gul…” Dette bliver et oplæg om GIS-rollen i processen – et forsøg på at danne en bæredygtig datamodel for et stort event som Tour de France. Hvad gik godt, og hvad gik knap så godt?

11:45 – 12:30: Frokost

12:30 – 13:15: Fra kommunalt GIS til frivilligt, smukt GIS. v. Claus Moestrup, Smukfest
Fra planlægningen af Smukfest skal vi høre om udviklingen, der er sket de seneste år. Vi skal også høre om, hvad kortene og oplysningerne bliver brugt til, og hvordan man indsamler data, når en ”lille by” på kort tid bygges op og fjernes igen midt i en skov. Endelig belyses forskellen mellem den kommunale GIS-verden og frivilligt GIS.

13:15 – 14:00: DGI Landsstævne – Berit Jonstrup, Svendborg Kommune
Når der skal opsættes over 44.000 m² telte, 9 km hegn og 4.000 m² gymnastikgulve, der skal nedgraves 4 km ledning til el og vand, køres 5.000 ton sand på og opstilles 70 toiletvogne – ja, så spiller geografien en central rolle! Kom og hør, hvordan vi i Svendborg fik styr på alle lokaliteterne under DGI Landsstævne 2022, og hvordan det lykkedes, at alle interessenterne havde samme baggrundsmateriale at arbejde ud fra.

14:00 – 14:20: Pause

14:20 – 15:00: Politiets planlægning ved større events v. Morten Fuglsang, Rigspolitiet
Politiet har stor gavn af at kunne integrere direkte til webGIS-systemer hos arrangørerne af større arrangementer. Det sikrer, at arrangør og politi “taler samme sprog” ift. scener, områder, indgange, osv. Dette oplæg giver eksempler på, hvordan data benyttes, og på de erfaringer, vi har gjort os gennem de seneste år.

15:00 – 15:45: Workshop og ERFA
Hvilke erfaringer og anbefalinger kan vi sammenstille til en kommune eller organisation, der skal arrangere et større arrangement? Der kommer løbende store begivenheder til Danmark, og disse er spredt ud i landet – se blot VM i ridning i Herning, sidste år. Hvad skal man være opmærksom på, når man skal starte sådan en opgave i GIS? Og hvilke guldkorn kan vi samle til en lille pixibog for event-GIS?

15:45 – 16:00: Afrunding af dagen og tak for i dag v. Morten Blemmer, Geoforums Kompetenceudvalg

Pris for deltagelse: kr. 948,- plus moms (Early bird-pris ved tilmelding senest den 30. august 2022: 748,- plus moms).

Tilmeldingsfrist den 18.4.2023.

Vel mødt!

Tilmelding

Der er lukket for tilmeldinger til dette arrangement. Skriv venligst til geoforum@geoforum.dk for at høre, om der kunne være en mulighed for at deltage alligevel.

Liste over deltagere

 • Jesper Skovdal
 • Sophie Andersen
 • Anne Lyngholm
 • Hans Hansen
 • Thomas Kandrup
 • lars Agerskov Christensen
 • Peter Høeg
 • Thorbjørn Vang Søndergaard
 • Astrid Krarup Andersen
 • Henrik Hedelund
 • Hans Skov-Petersen
 • Olga Christensen
 • Maria Vester
 • Line Hvingel
 • Michele Amby Andersen
 • Mark Percy Hansen
 • Merete Hansen
 • Jette Hinrichs
 • Lasse Porsgaard Dam