Hvornår
Dato - 23/04/2020
9:30 - 16:00

Tilmeldingsfrist
09/04/2020 23:59

Sted
Udviklings- og Forenklingsstyrelsen

Antal tilmeldinger
32 tilmeldte (8 pladser tilbage)

Hent kalender: iCal


Anvendelse af ejendomsdata er oppe i tiden. Ejendomsdata indgår ikke i de almindelige lærebøger, og der er sket større ændringer i adgangen til ejendomsdata som følge af det fællesoffentlige grunddataprogram. Derfor kan det være vanskeligt egenhændigt at indhente det forkromede overblik.

Dette seminar leverer et samlet overblik på ejendomsdataområdet, både mht. basisviden og ”brush-up” på seneste udvikling.

Seminaret tager udgangspunkt i ejendomsdata- og adresseområderne, som de ser ud efter gennemførslen af Ejendomsdata- og Adresseprogrammerne. Det vil blive berørt, hvordan en ejendom er defineret i dag som den bestemte faste ejendom, og hvordan den er registreret og af hvem.

Der vil være en gennemgang af ejendomsregistrene: Ejerfortegnelsen, Matriklen, BBR, Ejendomsbeliggenhedsregisteret, Tingbogen og Danmarks Adresseregister (DAR), men også i sammenhænge og roller mellem registre, processer og data.

Vi giver også et historisk tilbageblik: Hvad er forandret ift. tidligere, hvordan håndteres det i overgangen mellem nye og gamle registre, og hvilke udfordringer kan der være forbundet med ændringerne, når man selv anvender data?

Målet med seminaret er, at medarbejdere i kommuner, stat og private virksomheder får ny viden i brugen af ejendomsdata med et særligt fokus på de ændrede registre.

Målgruppe
Målgruppen er alle, der gerne vil forstå eller anvende ejendomsdata, dvs. medarbejdere i kommuner, stat og private virksomheder. Det kan være de, der selv arbejder med eller sagsbehandler på områderne inden for adresser, bygnings- og boligregistrering, ejendoms- og ejerregistrering, men også planlæggere, eller de, der arbejder med boligstøtte og vurdering kan være i målgruppen. Endelig er der alle de, der ønsker at anvende ejendomsdata i forskning, undervisning eller forretningsudvikling samt IT-udvikling.

Undervisningsform
Seminaret er af én dags varighed og vil primært være båret af foredrag i plenum.

Kompetencer
Efter endt seminar har deltagerne en større forståelse for sammenhængen i de nye registre for ejendomsdata og af brugen heraf.

Forudsætninger
Det forudsættes, at deltagerne har en vis basisviden om de eksisterende systemer på ejendomsdataområdet.

Pris for deltagelse
Kr. 995,- plus moms (Early bird-pris ved tilmelding senest den 23. marts: 795,- plus moms).

Program
Et program for dagen er under udarbejdelse.


Tilmelding til arrangement

kr. 795,00

Felter markeret med * skal udfyldes

Skriv det manglende tal i ligningen (jeg er ikke en robot!) *

Du skal være medlem for at deltage. Bliv medlem her