Hvornår
Dato - 31/12/2021
9:30 - 16:00

Tilmeldingsfrist
03/12/2020 23:59

Sted
Kulturhuset Islands Brygge

Antal tilmeldinger
40 tilmeldte (0 pladser tilbage)

Hent kalender: iCal


Få overblik og forstå sammenhængen i de nye ejendomsdata

Arrangementet er blevet udskudt til 2021 og bliver virtuelt som følge af situationen med Coronavirus.

Anvendelse af ejendomsdata er oppe i tiden. De senere år er der sket store ændringer på området med nye begreber, nye data, nye registre og et ændret samspil mellem myndigheder og registre. Det kan derfor være svært egenhændigt at indhente det forkromede overblik.

Dette seminar leverer et samlet overblik på ejendomsdataområdet både mht. basisviden og ”brush-up” på seneste udvikling.

Seminaret tager udgangspunkt i ejendomsdata- og adresseområderne, som de ser ud efter gennemførslen af Ejendomsdata- og Adresseprogrammerne i grunddataregi.

Vi gennemgår de centrale begreber samt de forskellige ejendomstyper og får – i grupper – lejlighed til at øve os på ord og begreber i de nye sammenhænge.

Vi hører om de nye og moderniserede registre, om Ejerfortegnelsen, Matriklen, BBR, Ejendomsbeliggenhedsregisteret og Danmarks Adresseregister (DAR). Vi kigger på de vigtigste processer fortalt af nøglepersonerne – både de, der planlagde, og de, der gennemførte ændringerne og har ansvaret i dag.

Vi får et kort historisk tilbageblik og hører om de svære overgange mellem nye og gamle registre. Vi skal se hvilke udfordringer, der kan være forbundet med ændringerne.

Målet med seminaret er at give et bredt overblik og ny viden med fokus på dét, der er nyt og forandret. Målet er ikke at vejlede om, hvordan det enkelte register og registersystem skal håndteres, men at give deltagerne et godt fundament videre frem.

Målgruppe
Målgruppen er dig, der til dagligt arbejder med et bestemt register, men savner overblikket. Målgruppen er også dig, der har behov for at forstå de nye data og deres sammenhænge for at anvende og nyttiggøre dem i smarte løsninger til dine kolleger eller kunder.

Målgruppen er således både medarbejdere i kommuner og stat uanset, om der arbejdes med adresser, bygnings- og boligregistrering, ejendoms- og ejerregistrering eller andre opgaver som planlægning eller boligstøtte. Målgruppen er også private IT- og løsningsudviklere samt forskere og undervisere.

Undervisningsform
Seminaret er af én dags varighed og vil primært være båret af foredrag i plenum.

Kompetencer
Efter endt seminar har deltagerne en større forståelse for sammenhængen i de nye registre for ejendomsdata og af brugen heraf.

Forudsætninger
Det forudsættes, at deltagerne har en vis basisviden om de eksisterende systemer på ejendomsdataområdet.

Pris for deltagelse
Kr. 995,- plus moms (Early bird-pris ved tilmelding senest den 1. august: 795,- plus moms).

Program
Et program for dagen er under udarbejdelse.

Bemærk: Seminaret afholdes i Kulturhuset Islands Brygge (lokale: Lysthuset) og ikke hos UFST, som tidligere annonceret.


Tilmelding til arrangement

Der er ikke flere ledige pladser til dette arrangement. Skriv venligst til geoforum@geoforum.dk for at høre, om der kunne være en mulighed for at deltage alligevel.