Hvornår

30/04/2019    
14:00 - 16:30

Event Type

Vi har desvære været nødt til at aflyse arrangementet pga. af manglende tilslutning.

Geoforum arrangerer gå-hjem-måde om anvendelse af satellitdata og droner i landbruget, så er du interesseret i at høre om erfaringer med anvendelse og de nyeste teknologier, så er dette arrangement en oplagt mulighed. 

Brug af satellit- og dronedata til kontrol af landbruget
Bogi P. Niclasen fra Landbrugsstyrelsen vil give et indblik i hvordan styrelsen bruger satellitdata til at kontrollere, om landbruget overholder de krav, styrelsen stiller til landbrugsarealerne, for at få udbetalt støtte. Bogi vil komme ind på nogle eksempler, hvor styrelsen via satellitbilleder laver afgrøde klassificering, detektering af efterafgrøder, græsnings- og høst aktiviteter. Oplægget vil også komme ind på Landbrugsstyrelsens brug af droner på arealkontrollen, og de erfaringer vi har dannet os, og hvilken nye områder Landbrugsstyrelsen kunne tænke sig at gøre brug af droneteknologien.

Oplægsholder: Bogi P. Niclasen fra Landbrugsstyrelsen

Bliv inspireret – se hvordan landmænd jonglerer med dronedata i felten til drænarbejde
Mod alle ods er det lykkedes at få bragt en masse GIS-data i spil hos et ekstremt presset erhverv – landbruget. Bliv inspireret af hvordan GIS-data er blevet operationaliseret og formidlet på mobile enheder, således data kan medbringes i marken og anvendes. Datagrundlaget er dronefotos, multispektrale fotos, drænledninger, historiske kort, og landsdækkende datatjenester – alt sammen formidlet i en mobil app.
Case: Digitalt drænværktøj hos landmænd, også Fynske.

Oplægsholder: Kristian Loftlund, Landinspektørfirmaet LE34 A/S

Arrangementet afholdes hos Centrovice i Vissenbjerg den 30. april kl. 14-16.30, hvor der også bydes på en kop kaffe og mulighed for at netværke.