Hvornår
Dato - 01/10/2020
15:00 - 17:15

Tilmeldingsfrist
25/09/2020 23:59

Sted
Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering

Antal tilmeldinger
10 tilmeldte (20 pladser tilbage)

Hent kalender: iCal


Vi har valgt at udskyde arrangementet: “Så til søs II” på grund af situationen med Coronavirus. Vi vender tilbage med en ny dato i 2021.

På utallige opfordringer gentager vi vores succesrige arrangement, ”Geodata til Søs”.

Kom og hør om:

  • * Det marine Danmarkskort (MSDI), v/Katrine Petersen, specialkonsulent for søkort DK, Geodatastyrelsen.
  • * Den Digitale Havplan, v/ Kristina Beiter, fuldmægtig, Søfartsstyrelsen
  • * Prognose data for anløb til erhvervshavne, v/ Simon Sundbøll, EeSea
  • * Tangdyrkning i Danmark v. havbiolog Claus Falconi (Falconi Mare Aps)
  • * Energiselskaber og planlægning af havvindmølleparker v.?

Så grib matroshatten og kom og diskutér Geodata til søs. Redningsveste udleveres ved høj søgang (eller er det håndsprit og masker 😊). I kaffepausen vil der være rig lejlighed for at netværke.

Arrangementet er gratis for medlemmer. Arrangementet aflyses hvis der er færre end 15 tilmeldinger. (Corona-sikkert arrangement, naturligvis)

Vel mødt:-)


Tilmelding til arrangement

Der er lukket for tilmeldinger til dette arrangement. Skriv venligst til geoforum@geoforum.dk for at høre, om der kunne være en mulighed for at deltage alligevel.