Hvornår

16/09/2021    
15:00 - 16:30

Tilmeldinger

Tilmeldinger lukket

Begivenhedstype

På utallige opfordringer gentager vi vores succesrige arrangement, ”Geodata til Søs”. Vi har valgt at gennemføre gå-hjem-mødet virtuelt.

Du kan høre om:

  • Det marine Danmarkskort (MSDI), v/Katrine Petersen, specialkonsulent for søkort DK, Geodatastyrelsen.
    For at skabe overblik over marine data i Danmark – og for at understøtte bæredygtig udvikling på havet – har Geodatastyrelsen samlet viden om havet fra en række statslige myndigheder i én portal, der er blevet offentligt tilgængelig.

 

  • Den Digitale Havplan, v/ Trine Skovgaard Kirkfeldt, Søfartsstyrelsen
    Ved offentliggørelsen af havplanen d. 31. marts 2021 var det ikke kun første gang, at Danmark fik en havplan. Det var også første gang, at en bekendtgørelse blev udstedt som et interaktivt, digitalt kort, der skal gøre det lettere for brugerne at anvende bekendtgørelsen.

 

  • Når land og vand mødes, v/Flemming Christensen, SensorSurvey 
    Kystdirektoratet har behov for at få gennemgået alle konstruktioner i fem havne og flere diger på Vestkysten. Såvel anlæggenes alder og forventninger til stigende vandstand, flere storme og større regnmængder under fremtidens klimaforandringer fordrer nye levetidsvurderinger, der skal danne grundlag for statens fremadrettede investeringsbehov til anlæggene.

Så grib matroshatten, hop ombord og diskutér Geodata til søs.

NB: Det virtuelle gå-hjem-møde gennemføres som et Zoom webinar. Som tilmeldt modtager du om morgenen på dagen for gå-hjem-mødet et link til at registrere dig på Zoom til webinaret. Man skal have en konto hos Zoom (gratis at oprette) for at deltage. Derpå modtager du adgangen til selve webinaret.

 

Tilmeldinger

Der er lukket for tilmeldinger til dette arrangement. Skriv venligst til geoforum@geoforum.dk for at høre, om der kunne være en mulighed for at deltage alligevel.