Hvornår

28/02/2018    
Hele dagen

Hvor

Sweco Danmark A/S - Granskoven
Granskoven 8, Glostrup, 2600

Event Type

Sweco kan tilbyde dig et grundlæggende kursus i det brugervenlige QGIS.
QGIS er et Open Source Geografisk Informations System, der kører på både Linux, Unix, Mac OSX, Windows og Android og understøtter alle gængse dataformater.

På kurset lærer du de grundlæggende funktioner at kende. Der gives derudover en kort introduktion til de mere avancerede funktionaliteter, så du er orienteret om de videre muligheder i produktet.

QGIS er er et gratis open source GIS system med mulighed for mange avancerede funktioner.
QGIS er et godt og stærkt supplement til webbaserede GIS systemer og er nemt at anvende. Med Swecos QGIS kursus kan du hurtigt komme i gang med at anvende QGIS til dine GIS opgaver.

Formål
Formålet med kurset er at give dig et overblik over de vigtigste funktioner og muligheder i QGIS og dermed sætte dig i stand til at udføre de mest almindelige GIS opgaver i programmet.

Målgruppe
Kurset henvender sig til GIS medarbejdere og GIS administratorer. Det er en forudsætning, at man har basal erfaring med at arbejde med GIS.

Omfang
1 dag. Kurset kan afvikles for minimum 6 personer.

Indhold
På kurset gennemgår vi følgende emner:
• Gennemgang af brugergrænseflade – Menulinje, værktøjslinjer, Lagkontrol mv.
• Projekt og projektindstillinger
• Koordinatsystemer og on the fly transformation af data
• Indlæs vektordata fra gængse GIS filformater
• Symbolisering af vektordata herunder labling og regelbaseret kartografi
• Håndtering af attributter
• Editering af vektordata og opsætning af snap.
• Analyser af vektordata
• Indlæsning og symbolisering af rasterdata
• Rasterdata analyser
• Anvendelse af OGC Services herunder opsætning af WMS/WFS-forbindelse
• Udskrift af kort med printlayout:
• Introduktion til avanceret funktionalitet i databehandlings-værktøjskassen
• Håndtering og brug af plugins

Øvelser
Du får mulighed for selv at afprøve nogle af de ting, der gennemgås på kurset.

Pris
Prisen for kurset er 3.700 kr./person ekskl. moms. Prisen inkluderer forplejning og frokost samt kursusmateriale.

Sted
Kurset afholdes hos Sweco i Glostrup. Vi tilbyder også at afholde kurset hos Jer, hvis I ønsker det.

Tilmelding
For tilmelding eller spørgsmål angående kurset, kontakt venligst: Jenni Dalsgaard,
Mail: jenni.dalsgaard@sweco.dk

Framelding
Framelding skal ske skriftligt ved brev eller e-mail. Ved framelding senere end 14 dage før kursusstart betales 50% af kursusgebyret. Ved framelding senere end 7 dage før kursusstart eller ved udeblivelse fra et kursus betaler kursisten hele kursusgebyret uden fradrag. Hvis kursisten bliver forhindret i at deltage i kurset, er det naturligvis muligt at sende en anden deltager fra virksomheden. Tilmelding af mindst 6 personer pr. kursus er en forudsætning for gennemførelsen af et kursus. Hvis der tilmeldes færre end 6 kursister til et kursus, eller hvis deltagerantallet på grund af frameldinger bliver færre end 6 kursister, forbeholder kursus-udbyder sig ret til at flytte kurset til en anden dato eller helt at aflyse kurset. Hvis kursusudbyder aflyser et kursus pga. sygdom hos underviseren, tilbagebetales hele kursusgebyret.