Hvornår

15/12/2020    
14:00 - 16:00

Event Type

Tilgængeligheden og anvendeligheden af satellitdata er steget eksplosivt de seneste år, ikke mindst pga. de mange nye satellitmissioner som bidrager med en stadig bedre rumlig og tidslig opløsning. I Arktis, hvor lys- og vejrforhold er ugunstige, er anvendelsen af optiske satellitdata dog begrænset. Satellitbaserede radar (SAR) data er derimod uafhængige af lys- og vejrforhold og er derfor særdeles velegnet som redskab til at understøtte mange forskellige applikationer, også indenfor det maritime område i Arktis.

I dette 2-timers webinar vil konkrete krav og behov for satellitbaseret SAR-overvågning i Arktis, som de opfattes af en bred vifte af interessenter, blive introduceret, heriblandt mht. skibsdetektion, iskortlægning, ruteplanlægning og miljøovervågning. Webinaret vil yderligere introducere, hvordan avancerede analytiske SAR databehandlingsmetoder kan understøtte disse behov, og hvordan fremtidig teknologisk udvikling yderligere kan udvikle potentialet for integrerede satellitbaserede overvågningsløsninger i det maritime område. Endelig vil webinaret introducere den aktuelle state-of-the-art inden for udvikling af HAPS-platforme (High Altitude Pseudo Satellites) og diskutere, hvordan HAPS-systemer kan supplere satellitbaserede overvågningsrammer i Arktis.

Under webinaret vil du høre du:
• Blive introduceret for seneste status indenfor HAPS og satellitbaseret SAR-teknologi.
• Blive introduceret for de muligheder som HAPS og satellitbaserede SAR sensorer tilbyder ift. at styrke myndighedernes kapacitet til at udføre overvågningsopgaver indenfor forsvar og sikkerhed.
• Få mulighed for at stille alle dine spørgsmål til eksperterne

*Bemærk webinaret afholdes på Engelsk

Tilmelding

Tilmelding kan foretages på: https://zoom.us/webinar/register/WN_0vWcz_W0S6Cm3nNG55nUoA
Tilmeldingsfrist: 15-12-2020
Antal pladser i alt: 100 deltagere