Hvornår

20/01/2016    
9:00 - 16:00

Hvor

LIFA A/S Landinspektører
Østergade 61, Odense C, 5000

Event Type

Kursus i MIA og CAD

Kurset har til formål at give dig tips og tricks til hurtigere og mere effektiv sagsudarbejdelse i MIA og MicroStation med LIFA’s værktøjer.

Indhold:

Kurset har til formål at:

  • Give dig en god introduktion til arbejdsgange for nye brugere.
  • Give et bedre indblik i fejlbeskeder fra MIA og mulige årsager hertil.
  • Give et overblik over nyheder og forbedringer i de seneste udgaver af MIA.
  • Give et øget kendskab til installation, opsætningsmuligheder mv. i MIA.

I MIA og CAD er der en række arbejdsrutiner, som er vigtige at følge, for at den matrikulære sagsud­arbejdelse bliver en succes. På kurset vil kursisten få en række input, som kan lette arbejdet i MIA og CAD. Problematiske emner som håndtering af cirkelbuer, fælleslodder, tilladte korttilpasninger, håndtering af temalinier mv. bliver taget op.

Desuden vil brugeren få et nærmere overblik over kontrolmuligheder og sagsstøtteværktøjer, som findes i LIFA’s program MIA toolbox til MicroStation.

Forudsætninger:

Daglige brugere af MIA og MicroStation eller Matrikulære sagsbehandlere. Det vil være en fordel af kende lidt til MIA og MicroStation inden kurset.

Målgruppe:

Kurset henvender sig til personer, der arbejder med sagsudarbejdelse af MIA-sager.