Hvornår

19/09/2017    
14:00 - 15:30

Hvor

COWI Aalborg
Visionsvej 53, Aalborg, 9000

Event Type

Et fyraftensmøder om plandatas rolle i det nye ejendomsvurderingssystem samt en diskussion af, hvad en digital lokalplan er og skal kunne fremover.

Som led i fornyelsen af grundlaget for skats ejendomsvurderinger er det besluttet, at kommunerne skal levere oplysninger til SKAT fra kommunernes planer. Fra starten af næste år får kommunerne ansvar for at vedligeholde og kvalitetssikre plandata. Der vil dels være tale om at stille flere plandata end i dag til rådighed, dels vil geometrien spille en anden rolle fremover, hvor både lokalplanområder, delområder og evt. Byggefelter bliver fremtidige elementer i planregistreringen. Arrangementet vil klæde dig på til den nye opgave.

Arrangementet henvender sig til alle, der arbejder med lokalplanlægning: planlæggere, GIS-medarbejdere, byggesagsbehandlere, ejendomsudviklere, planchefer m.m.

Deltag i dette fyraftensarrangement, og hør mere om de kommende krav og muligheder ifm. de nye plandataregistreringer, og bliv klogere på blandt andet følgende spørgsmål:

  • Hvordan spiller plandata ind ift. Ejendomsvurderingen?
  • Hvordan er samspillet mellem kommune- lokalplan og øvrige tilladelser og dispensationer ift. Beskatningen af en ejendom?
  • Begrænses metodefrihed fremover, når der laves lokalplaner? Er vi på vej mod en ny digital lokalplan?

MIKKEL KAPPEL, ekspert i teknologi og digitale løsninger, COWI, styrer arrangement, som vil have to oplægsholdere:

LINE HVINGEL,
Planspecialist COWI, vil give en status på den såkaldte førstegangsregistrering af alle gældende planer, som COWI hjælper Erhvervsstyrelsen med.

JON THORSTEINN JOHANNSSON,
IT-udvikler og innovationsfreak, COWI, vil tage bolden op fra Lines oplæg og diskutere, hvad en lokalplan er og kan være.

Har du konkrete spørgsmål, er du meget velkommen til at stille dem ved din tilmelding, og så vil vi inddrage svaret af dem i oplægget.

TILMELD DIG HER: http://www.digitaleplaner.dk/dk/fyraftensmoeder.htm

NB: Tilmeldingsfristen er den 1. september.