Hvornår

23/10/2024    
9:00 - 17:00

Hvor

Comwell Bygholm Park
Schüttesvej 6, Horsens, 8700

Event Type

Bliv flydende i SCALGO Live!
Vil du gerne blive bedre til at bruge SCALGO Live? Til efteråret tilbyder vi tre kurser, der henvender sig til dig, der arbejder med analyse, planlægning, design eller myndighedsgodkendelse inden for kystsikring, regnvandshåndtering i byer eller naturgenopretning i det åbne land.

Kurserne giver en grundig gennemgang af relevante data og analyser og en god indføring i, hvordan du arbejder med at afprøve ændringer i terrænet. Undervejs vil der være små og større øvelser, så du bliver helt fortrolig med SCALGO Live, og føler dig klædt på til at kaste dig over en masse spændende projekter efter kurset.

På kurset i naturgenopretning og SCALGO Live lærer du at undersøge terræn og strømningsmønstre, så du kan designe og teste forskellige tiltag til genopretning af natur. Du lærer for eksempel at planlægge genslyngning af vandløb og genetablering af vådområder.

Kurset er for dig, der arbejder med vand og miljø, for eksempel med udtagning af lavbundsjorde, genslyngning af vandløb, reetablering af vådområder, spildevandsplanlægning, skovrejsning og landzonetilladelser.

Se det fulde program og tilmeld dig her.