Hvornår

23/09/2024    
9:00 - 17:00

Hvor

Kosmopol - møder og konferencer
Fiolstræde 44, København, 1171

Event Type

Bliv flydende i SCALGO Live!
Vil du gerne blive bedre til at bruge SCALGO Live? Til efteråret tilbyder vi tre kurser, der henvender sig til dig, der arbejder med analyse, planlægning, design eller myndighedsgodkendelse indenfor kystsikring, regnvandshåndtering i byer eller naturgenopretning i det åbne land.

Kurserne giver en grundig gennemgang af relevante data og analyser og en god indføring i, hvordan du arbejder med at afprøve ændringer i terrænet. Undervejs vil der være små og større øvelser, så du bliver helt fortrolig med SCALGO Live, og føler dig klædt på til at kaste dig over en masse spændende projekter efter kurset.

På kurset i Kystsikring og SCALGO Live lærer du at undersøge oversvømmelsesrisiko som følge af stigende havvandsniveau og designe og teste løsninger til beskyttelse mod stormflod.

Kurset er for dig, der arbejder med byudvikling, landskabsdesign, klimatilpasning, myndighedsgodkendelse og beredskab langs de danske kyster.

Se det fulde program og tilmeld dig her.