Hvornår

01/10/2015    
9:00 - 17:00

Tilmeldinger

Tilmeldinger lukket

Hvor

Comwell Korsør
Ørnumvej 6, Korsør, 4220

Event Type

Det kan være uoverskueligt at få overblik over, hvilke geografiske data der findes, da data kan hentes fra mange forskellige eksterne steder. Data er alle udstillet på forskellig måde, fra forskellige steder, og data har vidt forskellige egenskaber og kvalitet. Dette kursus giver et overblik over hvilke offentlige eksterne data, der findes, hvordan man får adgang til dem samt en metode til at undersøge datas kvalitet og egenskaber, så data kan anvendes under de rigtige forudsætninger.

Indhold

Følgende emner vil blive gennemgået på kurset Eksterne data:
– Dataudbydere i det offentlige, herunder Datafordeleren
– Dataudstillingsmetoder
– Dataadgang: sikkerhed og økonomi
– Dataforståelse af dataindhold herunder datamodeller
– Dataopdateringsprocedure og -frekvens
– Datakvalitet

Undervisningsform: 
Kurset varer en dag og vil være praktisk orienteret. Vægtningen imellem undervisning og øvelser er: ca. 60 % undervisning/instruktion og plenum debat og ca. 40 % øvelser/’hands on’ træning. Der vil lægges vægt på at deltagerne kan udveksle erfaringer omkring udfordringerne med brug af data for der-igennem at skærpe kursisternes opmærksomhed omkring datas forskellighed og herunder anvendelsesmuligheder.

Kursisterne vil få et overblik over offentlige eksterne dataudbydere og de forskellige udstillingsmetoder og eventuelle adgangsbegrænsninger. Kursisterne kan anvende en metode (tjekliste) til at undersøge datas
egenskaber, adgang og kvalitet for derigennem at sikre den nødvendige viden før data bringes i anvendelse.

Kompetencer: 
Kursisterne vil kunne undersøge en konkret ekstern dataudbyders data og derigennem tjekke kvalitet, opdateringsfrekvens og dataindhold for at sikre data at anvendes på det rigtige grundlag. På baggrund af denne viden vil datatjenesterne kunne sættes op i de lokale GIS-programmer og indgå i de konkrete anvendelsesområder.

Forudsætninger: 
Der kræves ingen faglige forudsætninger. Det er dog en fordel, hvis man har en grundlæggende forståelse af geodata herunder repræsentation, karakteristika og udstillingsmetoder.

 

Se hele kursusbeskrivelsen

 

Der er lukket for yderligere tilmelding til dette arrangement!

Kan jeg komme med alligevel?

Tilmelding

Der er lukket for tilmeldinger til dette arrangement. Skriv venligst til geoforum@geoforum.dk for at høre, om der kunne være en mulighed for at deltage alligevel.

Liste over deltagere