Hvornår

08/04/2021 - 20/04/2021    
9:30 - 11:30

Tilmeldinger

Tilmeldinger lukket

Begivenhedstype

Få overblik og forstå sammenhængen i de nye ejendomsdata

Bemærk: Arrangementet er blevet udskudt fra 2020 som følge af situationen med Coronavirus. Det er endvidere omdannet fra et dagsseminar til tre korte virtuelle kursusdage.

Anvendelse af ejendomsdata er oppe i tiden. De senere år er der sket store ændringer på området med nye begreber, nye data, nye registre og et ændret samspil mellem myndigheder og registre. Det kan derfor være svært egenhændigt at indhente det forkromede overblik. Denne virtuelle kursusrække leverer et samlet overblik på ejendomsdataområdet både mht. basisviden og ”brush-up” på seneste udvikling.

Det virtuelle kursus tager udgangspunkt i ejendomsdata- og adresseområderne, som de ser ud efter gennemførslen af Ejendomsdata- og Adresseprogrammerne i grunddataregi. Vi gennemgår de centrale begreber samt de forskellige ejendomstyper og får – i grupper – lejlighed til at øve os på ord og begreber i de nye sammenhænge.

Vi hører om de nye og moderniserede registre, om Ejerfortegnelsen, Matriklen, BBR, Ejendomsbeliggenhedsregisteret og Danmarks Adresseregister (DAR). Vi kigger på de vigtigste processer fortalt af nøglepersonerne – både de, der planlagde, og de, der gennemførte ændringerne og har ansvaret i dag. Vi får et kort historisk tilbageblik og hører om de svære overgange mellem nye og gamle registre. Vi skal se hvilke udfordringer, der kan være forbundet med ændringerne.

Målet med det virtuelle kursus er at give et bredt overblik og ny viden med fokus på dét, der er nyt og forandret. Målet er ikke at vejlede om, hvordan det enkelte register og registersystem skal håndteres, men at give deltagerne et godt fundament videre frem.

Målgruppe
Målgruppen er dig, der til dagligt arbejder med et bestemt register, men savner overblikket. Målgruppen er også dig, der har behov for at forstå de nye data og deres sammenhænge for at anvende og nyttiggøre dem i smarte løsninger til dine kolleger eller kunder.

Målgruppen er således både medarbejdere i kommuner og stat uanset, om der arbejdes med adresser, bygnings- og boligregistrering, ejendoms- og ejerregistrering eller andre opgaver som planlægning eller boligstøtte.

Målgruppen er også private IT- og løsningsudviklere samt forskere og undervisere.

Undervisningsform
Det virtuelle kursus er modulopdelt på tre korte dage á hhv. ca. 2½ time, 4½ time og 2 timer. Det vil primært være båret af foredrag i plenum og parallelle sessioner. Der vil desuden være hjemmeopgaver mellem modulerne.

Kompetencer
Efter endt kursus har deltagerne en større forståelse for sammenhængen i de nye registre for ejendomsdata og af brugen heraf.

Forudsætninger
Det forudsættes, at deltagerne har en vis basisviden om de eksisterende systemer på ejendomsdataområdet.

Pris for deltagelse
Kr. 995,- plus moms (Early bird-pris ved tilmelding senest den 1. august 2020: 795,- plus moms).

Program
Et overordnet program for det virtuelle kursus ser således ud:

Torsdag den 8. april kl. 9:30–12.00 – Modul 1: Ejendomsdata, processer og begreber
Du vil blive introduceret til ejendomsdataprogrammet og opnå et overblik over registerlandskabet før og efter med en status på udfordringer og løsninger. Vi får overblik over ejendomsområdets myndigheder, deres ansvar og opgaver, samt et indblik i de vigtigste ejendomsprocesser: Udstykning af fast ejendom og opdeling i ejerlejligheder. De mest centrale ejendomsbegreber gennemgås og illustreres. Endelig vil der være en introduktion til hjemmeopgaven.

Tirsdag den 13. april kl. 9:30–14.10 – Modul 2: Ejendomsdataregistre
Vi ser på hjemmeopgaven og indkomne spørgsmål til modul 1. Deltagerne fordeles derpå i en registerbazar (parallelle sessioner). Over dagen vil hver af de fem ejendomsdataregistre: Matriklen (MAT), Bygnings- og Boligregistret (BBR), Ejerfortegnelsen (EJF), Danmarks Adresseregister (DAR), samt Ejendomsbeliggenhedsregisteret (EBR) blive præsenteret ud fra et fælles paradigme med efterfølgende spørgsmål og dialog. Vi runder dagen af med en online quiz om ejendomsdata.

Tirsdag den 20. april kl. 9:30–11.30 – Modul 3: Status og overgange
Vi ser på besvarelsen af hjemmeopgaven og indkomne spørgsmål til modul 2. I parallelle sessioner vil KOMBIT fortælle om Det Fælleskommunale Ejendomsstamregisters (ESR) paralleldrift og de kommunale opgavers overgang til nye systemer – bl.a. grundskyld, dækningsafgift og ejendomsbidrag. Vurderingsstyrelsen og Udviklings- og Forenklingsstyrelsen introducerer ejendomsvurderingen og de kommende systemer hertil. Endelig præmieres de bedste eller mest originale besvarelser blandt hjemmeopgaverne.

Om den virtuelle afholdelse
Det virtuelle kursus bliver afviklet via Zoom og kan tilgås fra en almindelig internetbrowser. Alle deltagere ved det virtuelle kursus får tilsendt adgangsoplysninger om morgenen den 8. april.

Vel mødt!

Tilmeldinger

Der er ikke flere ledige pladser til dette arrangement. Skriv venligst til geoforum@geoforum.dk for at høre, om der kunne være en mulighed for at deltage alligevel.