Hvornår
Dato - 31/12/2021
9:30 - 12:30

Tilmeldingsfrist
30/12/2021 23:59

Antal tilmeldinger
2 tilmeldte (98 pladser tilbage)

Hent kalender: iCal


I de seneste år har vi set en stor interesse for anvendelse af geodata til kortlægning og analyse af klimaforandringer og til at se nærmere på muligheder for klimatilpasninger og afværgeforanstaltninger (mitigation) – og vi har måske bare set toppen af isbjerget.

I dette webinar vil vi blive præsenteret for konkrete analyser, der er blevet anvendt i klimarelateret kortlægning. Vi skal også se på hvilke nye muligheder og behov, der venter forude.

Webinaret afvikles som en række korte og rigt illustrerede præsentationer.

Program for webinaret

Tidsrum Titel Indlægsholder Virksomhed
09:30 – 09:35 Velkommen Martin Rudbeck Jepsen Geoforum / Københavns Universitet
09:35 – 10:00 Kortlægning af kulstofrige lavbundsjorder

Fordelingen af lavbundsjorder på bedriftsniveau og mulige konsekvenser af en drivhusgasafgift.

Martin Rudbeck Jepsen Københavns Universitet / Klimarådets sekretariat
10:00 – 10:30 Satellitdata til grøn omstilling og klimatilpasning

Eksempler på anvendelse af satellitdata til at monitorere klimarelevante parametre (vand, overflade, vegetation) på Jorden.

Mads Christensen DHI GRAS
10:30 – 11:00 Samfundsøkonomisk screening af klimaprojekter

Anvendelse af geodata til undersøgelse af samfundsøkonomiske screeningsanalyser til beregning af skadesrisikoen ved oversvømmelse fra skybrud såvel som stormflod.

Lars-Christian Sørensen og Morten M. Sørensen NIRAS
11:00 – 11:30 Pause
11:30 – 12:00 Storytelling som afrapportering

Vi tager på en rejse fra pdf-rapport til interaktivt StoryMap.

Rasmus Ekman Københavns Kommune
12:00 – 12:30 Kystplanlægger: Hvad, hvordan og hvorfor?

Kystplanlægger er Kystdirektoratets landsdækkende kortlægning af risikoen i kystområderne frem til 2120. Den indeholder vejledende strategier og forslag til konkrete tiltag til at håndtere oversvømmelses- og erosionsrisikoen.

Kaija Jumppanen Andersen Kystdirektoratet

 

Om den virtuelle afholdelse
Webinaret bliver afviklet via Zoom og kan tilgås via en almindelig internetbrowser. Alle deltagere ved webinaret får tilsendt adgangsoplysninger om morgenen for arrangementet.

NB: Datoen for arrangementet er midlertidigt sat, da vi endnu ikke er klar på, hvornår det kan afholdes.

Pris for deltagelse
Kr. 995,- plus moms (Early bird-pris ved tilmelding senest den 1. februar: 795,- plus moms).


Tilmelding til arrangement

kr. 795,00

Felter markeret med * skal udfyldes

Du skal være medlem for at deltage. Bliv medlem her