Hvornår

04/07/2021 - 10/07/2021    
Hele dagen

Event Type

International Society for Photogrammetry and Remote Sensing, ISPRS, afholder en virtuel verdenskonference den 4-10 juli 2021

ISPRS er en “non-governmental organization devoted to the development of international cooperation for the advancement of photogrammetry and remote sensing and their applications”. Hvor den faglige ramme defineres ved “the art, science, and technology of obtaining reliable information from noncontact imaging and other sensor systems about the Earth and its environment, and other physical objects and processes through recording, measuring, analyzing and representation”. Rammen udvikles via 5 kommissioner for hhv. Sensor Systemer, Photogrammetri, Remote Sensing, Rumlige Analyse samt uddannelse/formidling organiseret af 10 lande, hvoraf 3 i indeværende periode er europæiske (Tyskland, Italien og Holland), medens de øvrige lande er Canada, Kina, Brasilien og Indien.

Geoforum er medlem af ISPRS repræsenteret ved John Kamper (Asiaq) og stemmeberettiget på den 4-årlige generalforsamling (GA), der forløber parallelt med konferencen. En forventet proces i maj måned vil inddrage alle medlemslande og medlemmer i dialog om ønsker til struktur og rammer for de kommende 4 år, som evt. kan påvirke regelgrundlaget for fællesskabet. Dette skal besluttes på en GA. John følger løbende op på dette.

Det er Geoforums klare ambition, at mange danske firmaer og medlemmer deltager i konferencen i år – ligesom der også var i 2016 i Prag. Der er tradition i ISPRS for, at den 4-årige verdenskonference veksler mellem forskellige verdensdele. Siden år 2000 har konferencen således været afholdt i Holland, Tyrkiet, Kina, Australien, Tjekkoslovakiet samt altså i Frankrig 2020. Tre ud af de seneste seks gange, herunder de seneste 2 gange, er afholdelsen altså sket i Europa. Så det er sandsynligt, at der nu kommer en periode på +8 år, hvor konferencen ligger uden for Europa.

Det bemærkes, at på grund af situationen med Coronavirus bliver den fysiske kongres i Nice (Nice-Acropolis Congress and Exhibition Centre) udskudt til sommeren 2022.

Læs mere om kongressen på: http://www.isprs2020-nice.com