Hvornår

19/05/2020    
9:30 - 11:30

Event Type

Dette webinar handler om hvor, vi er med indendørs positionering og navigation, anno 2020.

Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering har i løbet af 2018 og 2019 afdækket de tekniske muligheder for at implementere en dansk model for bygningsdata, der skal gøre det muligt at udføre indendørs navigation. Anvendelsen af bygnings-navigation tænkes ofte anvendt i store offentlige byggerier, såsom supersygehuse, transportterminaler og offentlige bygninger.

Webinaret giver ud over det strukturelle overblik også et indblik i hvilke muligheder, der findes på markedet. Derigennem kan man få teknologien i spil i egne projekter.

Udbyttet opnås gennem præsentationer fra virksomheder og forskningsverdenen, som med fokus på data og metoder demonstrerer deres cases.

Målgruppe
Målgruppen for webinaret er GIS-folk i kommuner, hos infrastrukturejere og i offentlige myndigheder og ejendomsselskaber, der ønsker et overblik over muligheder og perspektiver i forhold til indendørs navigation.

Pris for deltagelse
Det er gratis at deltage i webinaret.

Program

9.30 – 9.35 Velkomst ved Morten Fuglsang, Kompetenceudvalget, og Nils Bo Wille-Jørgensen, Formand for Geoforum

9.35 – 10.00 Den indendørs steddatabase, BIM og GIS
Jesper Rye Rasmussen, Projektchef, NIRAS
En national, indendørs steddatabase er et vigtigt element i digitaliseringen af den offentlige bygningsmasse, hvis der skal opnås fuld nytteværdi i eksempelvis indendørs positionering og navigation. Indlægget gennemgår principperne i den indendørs steddatabase, udfordringerne med datagrundlaget og koblingen mellem BIM og GIS.

10.00 – 10.05 Pause og skift

10.05 – 10.30 Indoor navigation
Jesper Winther, CTO, MapsPeople
Indoor navigation, herunder udfordringer, løsningsmodeller, tekniske principper og roadmap belyses via de seneste års erfaringer fra implementeringer hos globale kunder.

10.30 – 10.35 Pause og skift

10.35 – 11.00 Indendørs positionering og navigation set fra et BIM-perspektiv
Søren Sti Andersen, IKT & BIM rådgiver, Aarhus Kommune
Flere peger på anvendelsespotentialet inden for Wayfinding og Logistikoptimering. For at det skal modnes til mere end store 1. generationsprojekter, er der bl.a. nogle BIM-betragtninger, som skal overvejes. Indlægget vil kigge på BIM som kildedata, kvalitetssikring og vedligeholdelse af data.

11.00 – 11.05 Pause og skift

11.05 – 11.30 Indendørs kortlægning af lufthavnen
Jakob Worm, Geodataingeniør, Københavns Lufthavn
I Københavns Lufthavn er man i gang med at skabe en indendørs model af lufthavnen. Oplægget fokuserer på, hvorfor det er interessant for Københavns Lufthavn at arbejde med indendørs kortlægning, og hvordan opgaven løses.

11.30 – 11.35 Afslutning ved Morten Fuglsang, Geoforums Kompetenceudvalg

Deltagelse

Klik ind på følgende link og registrer dig på forhånd til webinaret:

https://zoom.us/webinar/register/WN_ThGfaqTrRrOwFgbc4N5X9g

Når du har registreret dig, vil du modtage en bekræftelse pr. e-mail, der indeholder information om, hvordan du kobler dig på webinaret.

Mødedisciplin

– Webinaret foregår i Zoom, der kan køres igennem en browser eller som desktop applikation.
– Log ind med dit fulde navn og e-mailadresse.
– Brug ikke kamera (video).
– Sæt din mikrofon på lydløs (mute).
– Foredragsholderne bruger video og mikrofon.
Spørgsmål eller bemærkninger skrives i chatten.
– Søren, der er chat manager, samler spørgsmål op og stiller spørgsmålet, så alle kan høre det

Vi glæder os til et godt webinar, og håber, at alle kan få meget ud af at deltage.