Hvornår

12/10/2022    
9:30 - 16:00

Tilmeldinger

Tilmeldinger lukket

Hvor

Event Type

Der er i øjeblikket omkring 170 navigationssatellitter derude, og mindst 25 af dem sender korrektioner. Det giver nøjagtigheder på helt ned til 1 cm (i 3D) til opmåling mm. til geodætiske formål, og ned til få meters nøjagtighed for en mobiltelefon, og det bliver endnu mere nøjagtigt med tiden!

Geoforums Kompetenceudvalg gennemfører et seminar, hvor formålet er at give deltagerne ny viden om GPS-opmåling og om status på de globale navigationssatellitsystemer som GPS (over en bred kam kaldet GNSS). Vi skal også høre om hvilken betydning, det kan have på vores arbejde med opmåling, positionering, geodata og integration af disse i dag og især med kig på fremtiden. Der vil være fokus på anvendelse.

Kompetencer
Efter endt seminar er man up-to-date med den nyeste viden om GNSS og positionering, og har samtidig styrket sit netværk.

Forudsætninger
Alle med interesse for moderne navigationsmetoder kan deltage.

Pris for deltagelse
Kr. 1095,- plus moms. Deltagelse forudsætter et medlemskab af Geoforum.

Program
Det interessante program for dagen ser således ud:

09:00 – 09:30 Ankomst – Rundstykker og kaffe
09:30 – 09:45 Velkomst, introduktion m.m. – Geoforums Kompetenceudvalg
09:45 – 10:30 Introduktion til geodæsi og korrektioner til GPS – Lars Stenseng, DTU Space. Nye tankegange med RTK-måling. GNSS’ overbygningssystemer som Galileos High Accuracy Service (HAS) og EGNOS v.3. Et dansk forskningsprojekt – med fokus på anvendelighed: DANGO forener alle disse ting og gør HAS brugbar i Danmark.
10:30 – 11:00 Bevidste forstyrrelser af GNSS-signaler: Jamming og spoofing – Søren Skaarup, DTU Space. Hvad kan vi gøre for at undgå det? Galileo har bl.a. en authentication-service, som fortæller brugeren om kvaliteten af de data, der modtages.
11:00 – 11:15 Kort pause
11:15 – 11:45 Positionering i tæt bebyggelse; sensor-fusion – Daniel Olesen, DTU Space. Der må suppleres med andre sensorer, hvis positionen skal være nøjagtig i byerne, fordi bygningerne ’skygger’ for GPS-signalerne. Det giver samtidig bedre robusthed af data.
11:45 – 12:15 Monitorering af Storebæltsbroen – Henrik Gosvig, Geoteam. 14 GPS-instrumenter indsamler data kontinuerligt på broen, således at ”Sund & Bælt” kan sikre data til at overvåge broens bevægelser og dermed også broens sundhedstilstand.
12:15 – 13:15 Frokost og netværk
13:15 – 13:45 TAPAS – Testbed i Aarhus til Præcisionspositionering og Autonome Systemer – Casper Jepsen, SDFI. TAPAS giver 1 cm nøjagtighed i 3D med RTK-GPS. Perfekt til nøjagtig opmåling. TAPAS bruges også til mange andre formål og SDFI vil fx undersøge, om RTK kan bruges til fremtidens højdenet sammen med en meget nøjagtig geoide.
13:45 – 14:15 GNET: GPS-nettet i Grønland – Malte Winther-Dahl, SDFI. 60 GNSS-stationer i Grønland, der var etableret af amerikanske forskere, er nu overtaget af SDFI og er kommet på Finansloven. Malte Winther-Dahl vil fortælle om GPS-nettet, om nogle udvalgte forskningsresultater, som direkte fortæller om klimaændringer i Grønland, samt om mulighederne for en fremtidig grønlandsk RTK-tjeneste.
14:15 – 14:45 Kaffe og kage
14:45 – 15:15 En ny geoide gør GPS-højder mere nøjagtige – Kristian Keller, SDFI. SDFI har med hjælp fra DTU Space udført nye tyngdemålinger i og omkring Danmark og kan nu beregne en ny nøjagtig geoide, som bliver tilpasset det danske højdesystem, DVR90.
15:15 – 15:45 Anvendelser af GPS på godt og ondt – Henrik B. Larsen, Geopartner Inspections. Henrik vil fortælle om sine erfaringer med GPS, hvor nogle er gode, mens andre ikke er så gode. Vi skal lære at være kritiske, når vi bruger GPS. Desuden kommer Henrik også med et par bud på nye anvendelser af GPS sammen med andre teknologier.
15:45 – 16:00 Afslutning af dagen – Geoforums Kompetenceudvalg

 

Tilmelding

Der er lukket for tilmeldinger til dette arrangement. Skriv venligst til geoforum@geoforum.dk for at høre, om der kunne være en mulighed for at deltage alligevel.

Liste over deltagere

 • Niels Henrik Broge
 • Henrik Hedelund
 • Thomas Dinsen
 • Flemming christensen
 • Henrik Nørgaard
 • Hans Hansen
 • Lars Hole
 • Kenn Hoby
 • Karsten Vognsen
 • Angelina Ageenko
 • Rene Bundgaard Christensen
 • Mette Lauchandt
 • Lasse Mondberg Schwenger
 • Mads Bak
 • Morten Rasmussen
 • Jean-Christophe Pelletier
 • René Andsbjerg
 • J. M.
 • René Aabye Dam
 • Svend Elgaard
 • Steffen Bornhøft
 • Christian Hansen
 • Knud Rasmussen
 • Ole Morsing
 • Jesper Fink Petersen
 • Frederik Duerlund Hyttel