Hvornår

27/04/2021    
14:00 - 14:45

Event Type

Geofokus giver adgang til effektiv geografisk sagsbehandling, med sømløs sammenhæng til verdens førende lokations- og analyseplatform, ArcGIS.

På webinaret vil du se, hvordan du med Geofokus nemt kan lave søgninger i Danmarks Adresseregister, konfliktsøgninger og udtræk af borgere og virksomhedsejere til efterfølgende partshøringer i én sømløs arbejdsgang. Det letter de daglige arbejdsgange og giver bedre workflow og kommunikation, både i din egen afdeling eller forvaltning og også på tværs af organisationer.

Læs mere og tilmeld: www.geoinfo.dk/Uddannelse/Webinarer/Geofokus