Hvornår

25/01/2021 - 05/02/2021    
0:00

Event Type

Geodata har stort potentiale i udviklingen af grønne løsninger, som bruger kunstig intelligens. For at give udviklingen yderligere et skub og vurdere mulighederne inviterer Erhvervsstyrelsen i samarbejde med Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering og Digitaliseringsstyrelsen derfor til et virtuelt hackaton, som skal vise geodatas potentiale i forhold til udvikling af løsninger, som bruger bl.a. kunstig intelligens.

Deltagerne får adgang til geodata der ikke tidligere har været udstillet og vinderen får mulighed for at præsentere sit bidrag sammen med Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering på et arrangement i relation til OffDig2021.

Mere info: https://erhvervsstyrelsen.dk/virtuelt-hackaton-med-geodata-og-kunstig-intelligens-skal-finde-nye-groenne-loesninger