Hvornår

07/01/2021    
10:00 - 11:30

Event Type

GIS og Business Intelligence (BI) har traditionelt set været to discipliner, der har fulgt hvert sit udviklings- og anvendelsesspor. I takt med, at GIS har fået bedre data og større fokus på anvendelsen, er ønsket om at kombinere disse to verdener i stigende grad kommet i fokus.

BI er en computerbaseret teknik, der bruges til at spotte, frembringe, konsolidere og samle organisatoriske data og virksomhedsdata i én analyseplatform. Når data er samlet, kan de beriges og omsættes til værdifulde analyser, nøgletal og ledelsesinformation, hvorudfra viden kan opnås.

Dette webinar ser på samspillet og samarbejdet mellem geografiske data og BI. Hvordan kan moderne BI-systemer ’forstå’ geodata og hvordan ser det ud med at udnytte den spatiale dimension i analyserne?

Webinaret vil gennem oplæg fra geodata- og software-branchen tage temperaturen på GIS og BI – gennem oplæg fra dataleverandøren, systemudvikleren og i sidste ende måske vigtigst af alle de, der allerede nu producerer BI på bagrund af geodata.

Målet med webinaret er at give et indblik i emnet, hvorfor de centrale vinkler afdækkes gennem oplæg og præsentationer.

Målgruppe
Den data-interesserede GIS-medarbejder i fx kommuner og forsyningsselskaber, der måske allerede leverer data til BI, eller som forventer, at disse opgaver bliver en del af sine arbejdsopgaver fremover.

Pris for deltagelse
Der er gratis adgang til dette seminar for deltagere i Virtuelle Kortdage 2020.

Program
Se programmet for webinaret