Hvornår

15/09/2016    
9:00 - 16:00

Tilmeldinger

Tilmeldinger lukket

Hvor

Hans Christian Andersen Airport
Lufthavnvej 131, Odense N, 5270

Event Type

Droner har for alvor gjort sit indtog og bliver i stigende grad brugt både privat og professionelt. Denne udvikling ønsker vi i Geoforum at være med til at facilitere og være med til, at brugen af droner i professionelle sammenhænge foregår på baggrund af høj faglighed og praktisk kunnen, ligesom den tager højde for de lovmæssige krav, der også er under udvikling.

I dette kursus vil vi give deltageren indsigt i dels hvilke opgaver, som pt. løses ved hjælp af droner, samt hvilke overvejelser omkring valg af drone, man må gøre sig – og dels hvilke rammer, droneflyvning skal foregå under. På den måde ønsker vi at kunne tilbyde et kursus, der gør deltagerne i stand til at tage sine nye kompetencer direkte med ud i en arbejdssammenhæng.

Kurset vil give en bred viden omkring de professionelle anvendelser af droner fra billedoptagelser til inspektioner og kortlægning m.m., og hvordan droner kan supplere traditionelle opgaveløsninger. Her vil også komme eksempler på erfaringer fra en bred gruppe af brugere bl.a. fra den kommunale sektor.

Oplæggene vil endvidere blive suppleret med demonstrationer/opvisninger med droner.

Gældende og nye lovkrav vil blive forklaret og hvordan disse kan håndteres i dagligdagen.

Vi vil også komme med et oplæg omkring hvilke faktorer, der skal undersøges ved køb af droner, samt hvilke elementer, der skal overvejes som en del af en dronestrategi.

Foreløbigt program:

  • Scenarier for droneanvendelser (Stephan Mølvig)
  • Lovgivning 45 min. (Stine Danielsen)
  • Erfaringer fra kommunerne (5 x 5 min. + 2×20 minutter opfølgning/workshop i café)
  • Frokost
  • Opvisning (med forudgående introduktion, inspektion, en god dronepilot)
  • Buyers guide (2-3 indlæg, Stephan+TBD)
  • Elementer til en dronestrategi (GeoMidt)

 

Tilmeldingsfrist
31/08/2016 23:59

 

Tilmelding

Der er lukket for tilmeldinger til dette arrangement. Skriv venligst til geoforum@geoforum.dk for at høre, om der kunne være en mulighed for at deltage alligevel.

Liste over deltagere

 • Jens Braae