Hvornår

23/05/2016    
9:30 - 14:45

Hvor

Event Type

Flere har efterspurgt muligheden for erfaringsudveksling om grunddata og som et lidt dybere spadestik om delprogrammernes arbejde. Den første Dialog-grunddata-dag er derfor født.

Grunddata kan skabe viden, frigøre tid og penge i den offentlige sektor og give øget vækst i samfundet. På Dialog-grunddata-dagen får du mulighed for at få et overblik over status for seks af grunddata-delprogrammerne, og gå i dialog med kollegaer og samarbejdspartnere om, hvordan du enten kan forberede dig på de mange muligheder eller komme i gang med at høste frugterne. Formålet med dagen er at give deltagerne mulighed for at få teknisk-operationel information om registrene i delprogrammerne, om datadistribution via Datafordeleren samt give mulighed for dialog mellem brugerne af grunddata.

Det er muligt at deltage i en eller flere dele af Dialog-grunddata-dagen. Det skal blot angives ved tilmeldingen, hvad du foretrækker at deltage i.

Tid og sted
Dialog-grunddata-dagen finder sted mandag d. 23. maj 2016 på Rentemestervej 8, 2400 København NV, og er en opfølgning på Digitaliseringsstyrelsens konference ”Gode grunddata på vej” den 1. marts 2016.

Dagens program

TIDSPUNKT SPOR FOR OPLÆG INDHOLD
9:30-11:00 A Datadistribution (GD7)
+
IT-arkitektur (GD8)
11:00-11:15 Pause med frugt og kaffe
11:15-12:45 To parallelle oplæg:
B Vand- og
klimatilpasningsdata (GD3)
+
Frie geodata (GD4
C Adressedata (GD2)
12:45-13:15 Pause med sandwich
13:15-14:45 D Ejendomsdata (GD1)

Tilmelding
Du tilmelder dig ved at sende en e-mail til Kristian Tolbøll, krtol@sdfe.dk, med følgende oplysninger:

  • Dit navn og din stilling
  • Institutions- eller virksomhedsnavn
  • Hvilke af punkterne A til D, som du ønsker at deltage i
  • Eventuelt angivelse af spørgsmål, som du er særligt interesseret i at få besvaret

Deadline for tilmelding er mandag d. 9. maj kl. 12.00.

Det er gratis at deltage. Efter deadline for tilmelding den 9. maj har vi overblik over det samlede antal, der ønsker at deltage på Dialog-grunddata-dagen og du får hurtigst muligt derefter en tilbagemelding om dine ønsker kan imødekommes.

Vi glæder os til at høre fra dig.

Grunddataprogrammerne
Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering er ansvarlig for delprogrammerne om ejendomsdata, adressedata, vand- og klimatilpasningsdata, frie geodata og datadistribution. Delprogrammet om it-arkitektur, som Digitaliseringsstyrelsen er ansvarlig for, vil også være repræsenteret på dagen. Ved arrangementet vil der blive rig mulighed for at tale med projektledere og andre medarbejdere, drøfte potentialerne ved de nye registre, stille spørgsmål mm.

Kontakt for nærmere
Hvis du har spørgsmål om Dialog-grunddata-dagen, så er du velkommen til at kontakte Dorthe Drauschke på mail: dbl@sdfe.dk og telefon: 72 54 57 64.