Hvornår

03/03/2016    
9:00 - 17:00

Tilmeldinger

Tilmeldinger lukket

Hvor

Comwell Korsør
Ørnumvej 6, Korsør, 4220

Event Type

Indsigt i borgere, brugere og kunder anvendes i stigende grad i både den private og offentlige sektor. Men mængden af data, der kan bruges til at skabe denne indsigt, er enorm og næsten uoverskuelig. Dette kursus giver et overblik over, hvilke data der findes, og hvordan deres potentiale kan udnyttes. Der vil blive givet eksempler på gode anvendelser, og du kan lære mere om, hvordan data skabes og behandles, men også om hvad man ikke må, bør og kan.

Kompetencer
Du vil på kurset opnå en viden om og kendskab til demografiske data, deres oprindelse og lovgivningen omkring dem og deres anvendelse. Du vil også få indblik i dataanvendelsesmuligheder og på baggrund af denne viden opnå et overblik over datas potentiale i din egen organisation.

Målgruppe
Medarbejdere i den offentlige og private sektor, der arbejder med GIS, kommunikation eller sagsbehandling, hvor man deltager i udformning af kortbaseret formidlingsmateriale.

Kursusindhold
Følgende emner vil blive gennemgået på kurset:
• Demografiske data: Hvad findes der, og hvordan bliver de til?
• Lovgivning om data og datas anvendelse
• Demografiske datas kobling til geografi
• Anvendelse af demografiske data i både den offentlige og private sektor

Undervisningsform
Kurset varer 1 dag og vil være teoretisk orienteret. Vægtningen mellem undervisning og plenumdebat er 70/30.
Der vil blive lagt vægt på, at kursusdeltagerne kan udveksle erfaringer og refleksioner omkring brugen af demografiske data for derigennem at skærpe opmærksomheden omkring demografiske datas karakteristika og ikke mindst potentiale.

Forudsætninger
Det er en fordel med et grundlæggende kendskab til geografi og en fordel – men ikke forudsætning – hvis man har en forståelse for statistik.

Tilmelding

Der er lukket for tilmeldinger til dette arrangement. Skriv venligst til geoforum@geoforum.dk for at høre, om der kunne være en mulighed for at deltage alligevel.

Liste over deltagere

  • Mark Martino
  • Marianne Rønsbro
  • Estrid Ryberg
  • Rikke Christensen
  • Erik Brodersen
  • Lars Elgaard Thomsen
  • Britta Rasmussen
  • Charlotte Sørensen