Hvornår

25/08/2022    
9:00 - 10:00

Tilmeldinger

Tilmeldinger lukket

Begivenhedstype

Vi giver en overflyvning på, hvad de nye digitaliseringsstrategier har af betydning for Geodata-branchen i forhold til emner som grunddata, geodata, miljø, transport, klima, energi og forsyning.

Der er i Regeringens digitaliseringsstrategi fra foråret 2022 en række initiativer, der er relevante for os i geodata-branchen. Siden Regeringen lancerede sin digitaliseringsstrategi, er der også i forsommeren 2022 lanceret en ny Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2022-2025. Endvidere har KL sit eget bud med Kommunernes Digitaliseringsprogram 2021-25.

Geoforums formand, Mads Bjørn-Møldrup, indleder webinaret, og vi er ved at sammensætte et program for webinaret til at adressere, hvad de nye digitaliseringsstrategier konkret kommer til at betyde for os.

Program for webinaret

Velkomst v. Morten Winther Fuglsang, Geoforums kompetenceudvalg

Geoforums syn på de nye digitaliseringsstrategier v. Mads Bjørn-Møldrup, Geoforums formand
I løbet af det seneste år har vi i Danmark fået en række nye digitale strategier og digitaliseringsprogrammer, der hver især sætter retning for den fortsatte digitalisering af det danske samfund. Geodata-branchen spiller også en vigtig rolle heri, og Geoforums bestyrelse har netop igangsat en modernisering af foreningens strategi, som bl.a. skal sikre, at vi som branche står stærkt – også i fremtiden.

Datainitiativer, der understøtter den grønne omstilling – v. Troels Garde Rasmussen og Christina Ellegaard Fich, KL
Med de nye strategier bliver data og digitalisering en central drivkraft i den grønne omstilling af samfundet. Kommunerne er en helt essentiel aktør i denne omstilling. Dette gælder både i udvikling og implementering af projekterne, men også i samspillet med borgere og erhvervsliv. I oplægget fokuseres på muligheder, udfordringer og perspektiver i de nye projekter, og vi giver et konkret eksempel fra den kommunale strategi.

SDFI som aktør i den digitale transformation v. Henrik Ørum Svendsen, SDFI
De nye strategier har tydelig snitflade til geodata-branchen, og viser, hvordan geodata, infrastruktur og Geoforum-medlemmernes kompetencer er helt centrale i gennemførslen af den kommende strategiperiode. Fælles for strategiernes mulighed for succes er, at vi arbejder sammen på tværs af myndighedsniveauer og i privat/offentligt samarbejde. Oplægget lægger særligt vægt på de indspil SDFI er involveret i.

Dialog og afrunding v. Morten Winther Fuglsang, Geoforums kompetenceudvalg

Pris for deltagelse

Deltagelse i webinaret er gratis for Geoforums medlemmer.

OBS: Webinaret gennemføres i Livehouse

Vi har lyttet til kritikken af, at en del deltagere har haft vanskeligt ved at tilgå Geoforums webinarer, når de blev gennemført i Zoom. Derfor skifter vi nu til den danske webinarplatform, Livehouse, som vi glæder os til at introducere. Et link til registrering og deltagelse vil blive udsendt til tilmeldte deltagere dagen før webinaret.

 

Tilmeldinger

Der er lukket for tilmeldinger til dette arrangement. Skriv venligst til geoforum@geoforum.dk for at høre, om der kunne være en mulighed for at deltage alligevel.