Hvornår
Dato - 08/10/2018 - 09/10/2018
10:00 - 13:45

Tilmeldingsfrist
Ingen tilmeldingsfrist

Sted
Powel - Glostrup og Kolding

Hent kalender: iCal


Brug teknologien til at forbedre forretningen

Visionsdag om teknologi og analyser, der understøtter forretningen

Afholdes hos Powel Danmark mandag den 8. oktober i Glostrup og tirsdag den 9. oktober i Kolding

På denne visionsdag vil I opleve en række redskaber og teknologier, der ikke alene binder organisationen tættere, men også kan:

  • Forebygge ledningsbrud til nedbringelse af varigheden af ikke planlagte vandafbrydelser pr. forbruger og dermed forbedre forsyningssikkerheden
  • Intelligent overvågning af hændelser på ledningsnettet til nedbringelse af reaktionstid i forbindelse med at mindske vandtab i distributionsnettet og dermed forbedre vandselskabets performance i forhold til miljø og udnyttelse af vandressourcerne

Forsyningsselskaber opererer i dag på et marked med stigende krav om effektivisering og større grad af liberalisering. Derfor er det væsentligt at have en stabil og fremtidssikret IT-løsning, der kan lave beregninger og analyser, så data bliver til nyttig viden.

Kom og bliv klogere på muligheder samt løsninger og mød oplægsholdere fra Powel Norge.

Program:

10.00 Velkommen

– Herunder præsentation af Powel’ nordiske/internationale strategi og vision for vandforsyningsmarkedet

10.15 Præsentation af Powel Water Alert

– Identifikation af unormale forbrugsmønstre, reducerer vandtab, giver alarm ved afvigelse, analyse af natforbrug for at afdække små lækager, forbedring med sensorer

11.00 Pause

 11.15 Præsentation af Powel Ledningsfornyelse

– Analysere og vurdere sandsynlighed for ledningsbrud og konsekvens af ledningsbrud

12.00 Pause

 12.30 Powel Infiltration Alert

– Lækagesøgning og sporing af udsivning og indsivning af uvedkommende vand i afløbssystemet

 13.00 Powel Pump Operation Alert

– Samler information fra drift af pumpestationer afløb og præsentere i dashboard for monitorering og bevidstgørelse af tilstand, ydelse og ressourceforbrug for at kunne effektivisere og forbedre driften

 13.30 – 13.45 Opsamling

– Opsummering af dagen

 

Tid og sted

Mandag den 8. oktober, kl. 10.00-13.45. Stationsparken 37, 4. Sal, 2600 Glostrup

Tirsdag den 9. oktober, kl. 10.00-13.45. Gråbrødregade 9, 1.+ 2. Sal, 6000 Kolding

 

Tilmeld dig seminaret

Send e-mail til Jan Norsted Jan.Norsted@powel.dk og Peter Gerlich peter.gerlich@powel.dk