Hvornår

08/10/2018 - 09/10/2018    
10:00 - 13:45

Hvor

Powel - Glostrup og Kolding
Stationsparken 37, 4. sal, Glostrup, 2600

Event Type

Brug teknologien til at forbedre forretningen

Visionsdag om teknologi og analyser, der understøtter forretningen

Afholdes hos Powel Danmark mandag den 8. oktober i Glostrup og tirsdag den 9. oktober i Kolding

På denne visionsdag vil I opleve en række redskaber og teknologier, der ikke alene binder organisationen tættere, men også kan:

  • Forebygge ledningsbrud til nedbringelse af varigheden af ikke planlagte vandafbrydelser pr. forbruger og dermed forbedre forsyningssikkerheden
  • Intelligent overvågning af hændelser på ledningsnettet til nedbringelse af reaktionstid i forbindelse med at mindske vandtab i distributionsnettet og dermed forbedre vandselskabets performance i forhold til miljø og udnyttelse af vandressourcerne

Forsyningsselskaber opererer i dag på et marked med stigende krav om effektivisering og større grad af liberalisering. Derfor er det væsentligt at have en stabil og fremtidssikret IT-løsning, der kan lave beregninger og analyser, så data bliver til nyttig viden.

Kom og bliv klogere på muligheder samt løsninger og mød oplægsholdere fra Powel Norge.

Program:

10.00 Velkommen

– Herunder præsentation af Powel’ nordiske/internationale strategi og vision for vandforsyningsmarkedet

10.15 Præsentation af Powel Water Alert

– Identifikation af unormale forbrugsmønstre, reducerer vandtab, giver alarm ved afvigelse, analyse af natforbrug for at afdække små lækager, forbedring med sensorer

11.00 Pause

 11.15 Præsentation af Powel Ledningsfornyelse

– Analysere og vurdere sandsynlighed for ledningsbrud og konsekvens af ledningsbrud

12.00 Pause

 12.30 Powel Infiltration Alert

– Lækagesøgning og sporing af udsivning og indsivning af uvedkommende vand i afløbssystemet

 13.00 Powel Pump Operation Alert

– Samler information fra drift af pumpestationer afløb og præsentere i dashboard for monitorering og bevidstgørelse af tilstand, ydelse og ressourceforbrug for at kunne effektivisere og forbedre driften

 13.30 – 13.45 Opsamling

– Opsummering af dagen

 

Tid og sted

Mandag den 8. oktober, kl. 10.00-13.45. Stationsparken 37, 4. Sal, 2600 Glostrup

Tirsdag den 9. oktober, kl. 10.00-13.45. Gråbrødregade 9, 1.+ 2. Sal, 6000 Kolding

 

Tilmeld dig seminaret

Send e-mail til Jan Norsted Jan.Norsted@powel.dk og Peter Gerlich peter.gerlich@powel.dk