Hvornår

03/03/2020    
9:00 - 16:00

Tilmeldinger

Tilmeldinger lukket

Hvor

Bygningen
Ved Anlæget 14B, Vejle, 7100

Event Type

Dette kursus henvender sig til nye kommunale adresse-medarbejdere. Der vil være fokus på det grundlæggende i adresse-arbejdet.

Adresserne er en central del af Danmarks geografiske infrastruktur. Det er vigtigt, at disse vedligeholdes sikkert og kompetent af de kommunale medarbejdere, som varetager myndighedsopgaven. I forbindelse med det igangværende “Adresseprogram” bliver opgaven endvidere udvidet og betydningen endnu større.

Det primære mål med kurset er, at den nye adresse-medarbejder sættes i stand til at udføre sine basale opgaver med varetagelsen af adressemyndighedsarbejdet.

Kursusindhold
Kurset omhandler primært Kommunernes myndighedsrolle på adresseområdet. Vi ser nærmere på reglerne i adresselov og adressebekendtgørelse. Hvordan og hvornår fastsættes adresser og vejnavne? Der vil være case-baserede opgaver i grupper. Endvidere vil der være en generel udveksling af erfaringer, gode råd og idéer.

Undervisningsform
Kurset varer 1 dag, og indholdet vil være en kombination af undervisning, praktisk opgaveløsning og erfaringsudveksling.

Underviserne
Underviserne er medarbejdere i SDFE’s adresse-team.

Kompetencer
Du opnår viden om reglerne på adresseområdet, herunder den nye adresselov og adressebekendtgørelse, samt får kompetencer til håndtering af myndighedsopgaven i kommunen.

Forudsætninger
Ingen særlige forudsætninger.
Erfarne adressemedarbejdere bør ikke deltage i dette kursus, men kan i stedet deltage i en for denne målgruppe planlagt seminardag i efteråret 2020.

Pris for deltagelse
Kr. 995,- plus moms (Early bird-pris ved tilmelding senest den 3. februar: 795,- plus moms).

Program
Et overordnet program for dagen ser således ud:

Overordnet program

Andet
PC medbringes til brug for øvelser.
Kurset udbydes i et samarbejde mellem SDFE og Geoforums Kompetenceudvalg.

Tilmelding

Der er ikke flere ledige pladser til dette arrangement. Skriv venligst til geoforum@geoforum.dk for at høre, om der kunne være en mulighed for at deltage alligevel.

Liste over deltagere

 • Lone Byrdal
 • Rita Nordbo
 • Poula Vang Kjær
 • Ann
 • Tine Sommer
 • Ulla R. Nielsen
 • Mary Nishanthi Anton
 • Anita Thomassen
 • Maria Riis Sørensen
 • Lotte Damgaard
 • Charlotte B. Andersen
 • Morten Jørgensen
 • Pia Frederiksen
 • Karin Schnedler
 • Rikke Berntsen
 • Dannie Møller Vestergaard
 • Ninna Nielsen
 • Pia Vestergaard Jensen
 • Lea Maria Tychsen
 • Helen M Richardson
 • Kimet Ismaili