Hvornår
Dato - 16/03/2021
9:30 - 16:00

Tilmeldingsfrist
01/03/2021 23:59

Sted
Nationalmuseet

Antal tilmeldinger
80 tilmeldte (0 pladser tilbage)

Hent kalender: iCal


Dette seminar henvender sig til alle, der har interesse for adresser. Herunder adressemedarbejdere, der ønsker at gøre brug af et netværk og blive opdateret på aktuelle emner og viden. Igennem seminaret inddrages aktuelle forhold vedr. adresser, ligesom vi ser nærmere på det, der er på vej i forhold til adresser, fx ændret lovgivning, der er i støbeskeen.

Der vil endvidere være en grænseflade til andre fagområder, fx Digital Tinglysning, BBR, Planområdet, CVR, CPR eller Ejendomsbeliggenhedsregisteret.

Endelig inddrages slutbrugeranvendelse, så det tydeliggøres, hvordan adressedata bruges og hvorfor adressemedarbejderens arbejde er vigtigt. Dette kunne fx være 112, Levnedsmiddelkontrollen, GPS-firmaer eller SKAT.

Målgruppe
Den erfarne adressemedarbejder.

Seminarets indhold
Ved seminaret vil der være information om nyheder og nye sammenhænge med input fra SDFE eller andre.
Vi vil ligeledes berøre grænseflader til andre fagområder. Det kunne fx være Digital Tinglysning, BBR, Planområdet, CVR, CPR eller Ejendomsbeliggenhedsregisteret.
Endelig vil vi også se nærmere på, hvordan anvenderne opfatter adressedata. Her skal vi fx lytte til anvendere som Tom Tom, SKAT, beredskabet, Post Nord, CVR, Tinglysningen, statslige myndigheder eller forsyningsselskaber.

Seminarform
Plenum vil være den primære undervisningsform, men indslag af paneldebat eller workshopformat med deltagerinddragelse er også en del af seminarformen.

Indlægsholdere
SDFE’s adresseteam er en central bidragyder, men eksterne anvendere af adresser både fra myndigheder og private virksomheder giver også indlæg.

Mål med seminaret
Målet med seminaret er en opdatering på adressefronten og en synliggørelse af grænseflader, sammenhænge og anvendelse af adresser for de adressemedarbejdere, der har erfaring. Målet er også at skabe et netværk blandt adressemedarbejdere, der kan genbesøges på en årlig tilbagevendende seminardag.

Kompetencer
Efter endt seminar er man up-to-date med den nyeste viden om adresser og har styrket sit netværk.

Forudsætninger
Nogen erfaring med adresser forudsættes, hvilket mindst svarer til et gennemført basiskursus i adresser.

Pris for deltagelse
Kr. 995,- plus moms (Early bird-pris ved tilmelding senest den 6. september 2020: 795,- plus moms).

Program
Et program for dagen er under udarbejdelse.


Tilmelding til arrangement

Der er ikke flere ledige pladser til dette arrangement. Skriv venligst til geoforum@geoforum.dk for at høre, om der kunne være en mulighed for at deltage alligevel.