Hvornår

25/05/2023    
14:00 - 15:00

Event Type

I dette webinar vil du høre mere om projektet: “3D – Det Digitale Danmark” og den nye danske “data cube”. Du vil blive introduceret til en række konkrete anvendelsesmuligheder for brug af den danske data cube til at understøtte relevante applikationer til forskellige formål, heriblandt i en forsvars- og sikkerhedsmæssig kontekst.

Samtidig vil du få mulighed for at præge udviklingen af den nye data cube, så den kan understøtte dine (din virksomheds) konkrete behov. Du kan også få mulighed for at få førtidig adgang som betabruger, og derved kan du på forkant teste, hvordan de forædlede datastrømme med fordel kan bringes i spil i din virksomhed/organisation.

Tilmelding på https://events.teams.microsoft.com/event/ecfa694e-0626-4d16-8ee3-418e0e9ca196@cbcfe570-7589-4ed8-844e-d936f2572baf 

Baggrund:

Lige nu kredser godt 1.100 satellitter over hovedet på os – med det ene formål, at indsamle data om jordens fysiske, kemiske og biologiske systemer. Det vidner om den eksplosive vækst, som jordobservationsteknologien har gennemgået de seneste 5 år. Stadig større mængder rå data bliver indsamlet hver eneste dag, 365 dage om året. På trods af, at de store mængder indsamlede data tilfører hidtil usete muligheder for at understøtte skalerbare og tidkritiske geointelligence-applikationer, tilfører rådata ikke indsigt eller værdi i sig selv. Det store potentiale forbliver urealiseret bl.a. på grund af tekniske barrierer, påkrævede computerressourcer og dataopbevaring samt manglende indsigt i og overblik over de mange forskellige satellitdatatyper og kilder.

For at tackle denne udfordring kræves et paradigmeskift i den måde, vi håndterer, forædler og leverer data til brugeren. Vi er nødt til at sænke barriererne forårsaget af datastørrelse og relaterede komplikationer ift. datastruktur – for på den måde at gøre dem mere tilgængelige og anvendelige til gavn for mange; ikke mindst aktører, som opererer inden for en forsvars- og sikkerhedsmæssig kontekst med udækkede behov for tidskritiske operationelle services og geointelligence-løsninger.

Det Censec-støttede projekt: “3D – Det Digitale Danmark” har til hensigt at udvikle en dansk data cube for at lette adgangen til de store mængder rå og forædlede satellitdata. Gennem den danske data cube vil virksomheder gøre sig uafhængige af satellitdatatekniske kompetencer og eksterne specialister, og i stedet vil de kunne anvende operationelle og analyseparate datastrømme direkte i deres applikationer og eksisterende datainfrastruktur på en enkel og mere effektiv måde.

VIDEN, DU KAN TAGE MED HJEM
På webinaret vil du som deltager blive introduceret for visionen for den danske data cube og lære at forstå, hvordan den vil kunne anvendes i praksis til at understøtte relevante applikationer i en sikkerheds- og miljømæssig kontekst. Du vil blive introduceret for en række konkrete anvendelsesmuligheder, få indsigt i, hvordan de nye lettilgængelige datastrømme i samspil med den nyeste teknologi inden for kunstig intelligens bidrager med nye muligheder for anvendelsesorienterede operationelle services og opnå en større indsigt i hvilke perspektiver, de tilbyder, samt hvad, fremtidsudsigten for teknologien er. Derudover vil du eventuelt kunne få mulighed for at tilgå 3D som betabruger i samarbejde med projektholdet i DHI.

Tentativt agenda

  • 14:00 – 14:05: Velkommen og introduktion
  • 14:05 – 14:15: Satellitdatateknologi anno 2023+ – status, brug og udvikling fremadrettet
  • 14:15 – 14:30:  Hvad er den danske data cube (3D), og hvad er visionen for den i fremtiden?
  • 14:30 – 14:40: Den danske data cube i praksis – eksempler fra landbruget og det maritime
  • 14:40 – 15:00: Plenum-diskussion og Q/A