Hvad siger medlemmerne?

”Geoforum er et forum, der medvirker til at forbinde det offentlige og det private om geodata. Det sker via de mange arrangementer, hvor vi mødes om nye aktiviteter. Som kommunal GIS-ansvarlig oplever jeg det som en kæmpemæssig styrke at kunne blive opdateret om, hvad der foregår i hele branchen.”
Steen Muchitsch

Teamleder af IT og GIS i Køge Kommune

”Min deltagelse i Geoforum-arrangementer, primært de årlige Kortdage, giver mig adgang til kunder og samarbejdspartnere. Organisationen er også et godt forum til dialog på tværs af interesser – for eksempel med myndighederne på området. Det er et super-netværk.”
Bo Overgaard

Direktør i virksomheden Septima

”Jeg har været med i Geoforum i mange år, og jeg glæder mig vedvarende over at have adgang til geodata-branchens mange vinkler på geografisk information. Det store frivillige arbejde, som mange fagprofiler stiller til rådighed via foreningen, er værdifulde inputs til mit arbejde med blandt andet EU’s digitale dagsorden.”
Ulla Kronborg Mazzoli

Chefkonsulent i Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering

”På Geoforums årlige Kortdage og på andre møder i foreningen kan jeg møde en masse kolleger i branchen og netværke. Kommunale GIS-folk som mig kan for eksempel tale med andre konsulenter end lige dem, som kommunen benytter fast. Desuden får jeg mulighed for teknisk kompetenceudvikling.”
Lars Ellebjerg

GIS-specialist i Hvidovre Kommune

”Gennem et studiejob stiftede jeg bekendtskab med geodata og GIS, og jeg blev medlem af Geoforum. Jeg kan bidrage med et ikke-teknisk blik, og jeg kan lære af andre faggrupper. Mit arbejde i Geoforum med konferenceplanlægning har hjulpet mig til at få mit første job.”

Nanna Dybmose Ulrichs Jørgensen

Kulturgeograf og fuldmægtig i Transportministeriet

”Geodata er ikke mit hovedfokus, men gennem Geoforum får jeg et bredt overblik og et kendskab til systemer. Det er en viden, jeg kan give videre til de arkitektstuderende, der skal lære om basal GIS. Jeg kan også bruge det i min forskning, hvori der indgår 3D-modeller.”
Anders Hermund

Lektor på Institut for Bygningskunst og Design på Det Kongelige Akademi

”Geodata er afgørende for den grønne omstilling. Koblingen af vind og vejr til geografiske steder er forudsætningen for at placere vedvarende energikilder, hvor solen skinner meget, eller der er meget vind. Jeg er glad for, at Geoforum findes, og at vi som myndighed kan bidrage i kraft af vores store dataproduktion.”
Marianne Thyrring

Direktør i DMI

”Landmåling foregår ude i landskabet, men det er også GIS og geodata. Jeg har glæde af den videndeling og det netværk om GIS og geodata, der er i Geoforum. Kortdage giver mulighed for det uformelle møde, hvor også studerende kan præsentere det nye, de arbejder med, og vi kan introducere dem til landmåling.”
Thomas Wester-Andersen

Formand for Kort- og Landmålingsteknikernes Forening og ansat hos Geopartner Landinspektører

”Jeg arbejder med GIS og dataanalyser til blandt andet renovering af ledningsnet til drikkevand, spildevand, fjernvarme og anden forsyning. Geoforum er et forum, hvor jeg kan være nørd med de nørdede og snakke analyser og tekniske detaljer. Det er rart med forbundsfæller. Jeg kan også møde fagfolk fra offentlige myndigheder.”
Susi Finkielman

GIS-ansvarlig i Frederiksberg Forsyning

”Geoforum fungerer for mig som bindeled til andre myndigheder og leverandører i sikringen af, at vores GIS-system i kommunen udstiller rigtige data og spiller sammen med andre systemer. Foreningen formidler information om GIS-tiltag, og ved arrangementer kan jeg udveksle erfaringer med kolleger fra hele landet.”

Mette Skjoldahl

GIS- og digitaliseringskonsulent i Viborg Kommune

”Jeg ser Geoforum som et omdrejningspunkt for hele branchen. Det giver mig mange gode tekniske og personlige oplevelser at deltage i viften af aktiviteter. Jeg kan møde potentielle kunder, og jeg kan få en fornemmelse af, hvad de er på vej med, og hvordan vi kan bidrage. Jeg kan også netværke med andre bosser.”
Søren Ellegaard

Tidl. direktør i Geoinfo

Geoforums bestyrelse har i 2021 arbejdet med Geoforums værditilbud for medlemmerne. Arbejdet er mundet ud i ovennævnte “testimonials” samt en række interviews, hvor vi fik journalist, Regner Hansen, Globuzz, til at bede medlemmerne om at sætte ord på deres udbytte af foreningen.

I december-nummeret af GEOFORUM 2021 kan man bl.a. læse interviews med: Lisbeth Bro Lund fra BroLund GIS & Geodata, Sanne Rüsz Mikkelsen fra Energinet, Kristian Keller fra Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering, Morten Krebs fra COWI A/S, Henrik Hedelund fra Ishøj Kommune, Søren Reeberg Nielsen fra Udviklings- og Forenklingsstyrelsen samt Lise Schrøder fra Aalborg Universitet.