Geoforums strategi

Geoforums gældende strategi blev vedtaget af generalforsamlingen i 2018.

Strategien beskæftiger sig med Geoforums identitet og rummer en grundfortælling om foreningen.

Strategien kredser også om, hvordan vi skal arbejde hen imod de mål, der er kommet ud af strategiprocessen. På den måde sætter det bagvedliggende arbejde med strategien rammerne for den årlige arbejdsplan, som foreningen baserer sig på.