Geoforums strategi

Geoforums gældende strategi blev vedtaget af generalforsamlingen i 2023.

Strategien beskæftiger sig med Geoforums identitet og rummer en grundfortælling om foreningen.

Strategien sætter også en retning for de tre fagpolitiske prioriteter, som foreningen baserer sit arbejde på i årene fremover. På den måde sætter det bagvedliggende arbejde med strategien rammerne for den årlige arbejdsplan, som foreningen baserer sig på.