Geoforums internationale engagement

Geodata er overalt. Også uden for Danmarks grænser. Det betyder, at internationalt samarbejde er nødvendigt, netop fordi mange af de udfordringer, vi står overfor, er grænseoverskridende.

Der samarbejdes om udvikling og nyttiggørelse af geodata i mange internationale sammenhænge, både på politisk og teknisk niveau. Geodata er en helt afgørende faktor, når grænseoverskridende udfordringer skal løse hændelser forårsaget af klimaændringer, pandemier eller godstransport.

Vigtigheden af et internationalt udsyn ses også i det faktum, at rammerne for udvikling og standardisering i stigende grad sættes på den internationale scene, hvilket har direkte og indirekte indflydelse på vilkårene for arbejdet med geodata i Danmark.

For at varetage vores medlemmers interesser på bedste vis er det derfor vigtigt, at vi i Geoforum involverer os i omverdenen. Det gælder de nordiske, europæiske såvel som de globale dagsordener. Det gør flere af Geoforums frivillige blandt andet ved at repræsentere foreningen i internationale organisationer og fora.

I Geoforum har vi et frivilligt engagement i Internationalt Udvalg, der sikrer videndeling og indsigt i internationale forhold, der også har betydning for Danmark og Geoforums medlemmer.