Geoforums internationale engagement

Geodata er overalt. Også uden for Danmarks grænser. Det betyder, at internationalt samarbejde er nødvendigt, netop fordi mange af de udfordringer, vi står overfor, er grænseoverskridende.

Der samarbejdes om udvikling og nyttiggørelse af geodata – eller geografisk information –  i mange internationale sammenhænge, både på politisk og teknisk niveau. Geografisk information er en helt afgørende faktor, når grænseoverskridende udfordringer skal løse for eksempel hændelser forårsaget af klimaændringer, pandemier eller godstransport.

Vigtigheden af internationalt udsyn ses også i det faktum, at rammerne for udvikling og standardisering i stigende grad sættes på den internationale scene, hvilket har direkte og indirekte indflydelse på vilkårene, vi i Danmark arbejder med geodata.

For at varetage vores medlemmers interesser på bedste vis er det derfor vigtigt, at vi i Geoforum involverer os i verden. Det gælder de nordiske, europæiske såvel som de globale dagsordener. Det gør flere af Geoforums frivillige blandt andet ved at repræsentere foreningen i internationale organisationer og netværk.

På siden hér får du et indblik i de internationale organisationer, fora, netværk, der eksisterer samt et indtryk af, hvordan vi i Geoforum, qua frivilligt engagement, sikrer videndeling og indsigt i internationale forhold, der også har betydning for Danmark og Geoforums medlemmer. Under overskriften ’Organisationer’ giver vi dig et overblik over internationale relevante organisationer, ligesom du selv kan søge yderligere information om de enkelte organisationer via deres hjemmesider.

De korte præsentationer under ’Repræsentanter’ er vores medlemmers beskrivelser af deres frivillige engagement i en international organisation og deres egne ord på, hvordan det kan være at være aktiv i en international sammenhæng.