Geoforums frivillige

Geoforums arrangementer og aktiviteter er båret af frivillig arbejdskraft. De frivillige er rygraden i foreningen og lægger en stor indsats i at få Geoforums mål manifesteret i konkrete aktiviteter, der bibringer alle medlemmer værdi i form af viden og netværk.

Der er næsten 90 frivillige i foreningen, der alle arbejder på at skabe gode resultater for Geoforum. Nogle af udvalgene er politiske, andre skaber arrangementerne og formidler viden og endnu andre fordyber sig i tekniske områder og sætter nye standarder for fagligheden i branchen.

I udvalgene arbejder medlemmerne på dedikerede områder og er inden for rammerne af Geoforums strategi, vision og mission med til at forme de aktiviteter og indsatser, som Geoforum skal arbejde med.

Har du lyst til at deltage i udvalgsarbejdet, så kontakt sekretariatet.

Intet Geoforum uden de frivillige.

Geoforums organisation

”Jeg har været med i Geoforum i mange år, og jeg glæder mig vedvarende over at have adgang til geodata-branchens mange vinkler på geografisk information. Det store frivillige arbejde, som mange fagprofiler stiller til rådighed via foreningen, er værdifulde inputs til mit arbejde med blandt andet EU’s digitale dagsorden.”

Ulla Kronborg Mazzoli

Chefkonsulent i Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering