Hvad er Geoforum?

Geoforum er et interessebaseret, fagligt forum for alle, der beskæftiger sig professionelt med viften af anvendelser af geografiske informationer og data. Medlemmerne spænder fra private virksomheder over offentlige institutioner til forskere, undervisere og privatpersoner.

Geoforum arbejder på at styrke udvekslingen blandt medlemmerne om ny faglig viden og at udbrede viden i samfundet om geodata og deres værdi og anvendelse.

Aktiviteterne består i medlemsmøder, seminarer og kurser. Der er også etableret en række udvalg, der adresserer faglige problemstillinger og muligheder. Hertil kommer Geoforums konference, Kortdage, der er den store årlige faglige satsning. På konferencen fejres også den årlige uddeling af Geodataprisen, der hædrer banebrydende anvendelse og formidling af geografiske informationer.

Aktiviteterne drives for hovedpartens vedkommende af indsatsen hos et stort antal frivillige blandt medlemmerne.

Desuden udgiver Geoforum et medlemsblad af samme navn som foreningen, nemlig GEOFORUM, og det peer-review’ede tidsskrift, Geoforum Perspektiv.

På Geoforums platform, brugstedet.dk, bringes talrige eksempler på samfundsmæssige anvendelsesmuligheder for geodata.

Geoforum ledes overordnet af en bestyrelse, der definerer foreningens strategi, mål og visioner. Den daglige ledelse varetages af et sekretariat, som samtidig er bindeled til bestyrelsen og udvalgene.

Geoforum interesserer sig også for at skabe interesse for tekniske og naturvidenskabelige uddannelser, så den nye generation af geodata-interesserede kan blive orienteret om uddannelsesmuligheder, der leder til beskæftigelse i Geodatabranchen.

Geoforum rådgiver beslutningstagere og er anerkendt høringspart i forbindelse med relevante lovforslag, vejledninger samt EU-initiativer og internationalt engagement. Geoforum deltager også i samfundsdebatten via medierne fra sit faglige ståsted.

Geoforum har en ”flad” struktur og er i sandhed medlemmernes organisation. Alle bidrager til at gøre foreningen til et stærkt fagligt fællesskab, at sørge for kompetenceudvikling og at åbne adgangen til den nyeste viden om geodata.

Interview med Geoforums præsident,
Mads Bjørn-Møldrup ved Kortdage 2023.

In English