Hvad er geodata?

Viden om og registreringer af vores fysiske omgivelser til lands, til vands og i luften kalder vi geodata. Geodata har stigende betydning i et digitaliseret samfund og omhandler hvad, der sker hvor, i hvilke omgivelser og under hvilke forhold. Tilmed er der mulighed for at sammenstille informationerne.

Geodata anvendes både i den store sammenhæng til bæredygtig udnyttelse af ressourcer, klog klimatilpasning, byplanlægning, i el-, vand og varmeforsyningen, og helt nært til vejvisning og rejseplanlægning.

Geodata kan understøtte en samfundsudvikling, hvor planlægning, overvågning og drift bliver mere smart, effektivt og transparent. Desuden giver det et bedre beslutningsgrundlag.

Den øgede anvendelse af lokaliserede digitale informationer giver samtidig anledning til etiske overvejelser i forhold til privatlivets fred.